Βιβλία πωλητή
 (2)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Γενική Ταχυδρομική Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Eurobank
Περιοχή:
Περιστέρι, Αττική
Συμπτώσεις Παρατηρήσεων και Θεωρία Εκτίμησης
Συμπτώσεις Παρατηρήσεων και Θεωρία Εκτίμησης
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Εισαγωγή στην Πληροφορική
1,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνικό σχέδιο
Τεχνικό σχέδιο
20,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαλέξεις θεματικής χαρτογραφίας
Διαλέξεις θεματικής χαρτογραφίας
20,00 € 31,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνική Υδρολογία
Τεχνική Υδρολογία
20,00 € 23,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αριθμητικές Μέθοδοι & Εφαρμογές για Μηχανικούς με Παραδείγματα στο MATLAB
Αριθμητικές Μέθοδοι & Εφαρμογές για Μηχανικούς με Παραδείγματα στο MATLAB
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αναλυτική γεωμετρία
Αναλυτική γεωμετρία
12,00 € 15,51 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική & Τεχνική Βελτιστοποίηση Έργων Μηχανικού
Οικονομική & Τεχνική Βελτιστοποίηση Έργων Μηχανικού
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωμετρική γεωδαισία
Γεωμετρική γεωδαισία
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματική ανάλυση ΙΙ
Μαθηματική ανάλυση ΙΙ
25,00 € 59,36 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ArcGIS/ArcView
Εισαγωγή στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ArcGIS/ArcView
5,00 € 22,71 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πραγματεία ανάλυσης χώρου
Πραγματεία ανάλυσης χώρου
15,00 € 21,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματική Ανάλυση & Matlab
Μαθηματική Ανάλυση & Matlab
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αριθμητικές Μέθοδοι & Εφαρμογές για Μηχανικούς με Παραδείγματα στο MATLAB
Αριθμητικές Μέθοδοι & Εφαρμογές για Μηχανικούς με Παραδείγματα στο MATLAB
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
35,00 € 68,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο