Βιβλία πωλητή
 (3)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ ΕΛΤΑ Αντικαταβολή Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς
Περιοχή:
Παπάγος, Αττική
Ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλακής χρονικής περιόδου 1936-1950
Ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλακής χρονικής περιόδου 1936-1950
57,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μαθηματικά
Μαθηματικά
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά
Μαθηματικά
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομικά μαθηματικά
Οικονομικά μαθηματικά
16,00 € 30,42 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
12,00 € 25,44 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική φυτοπαθολογία
Γενική φυτοπαθολογία
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανθοκομία
Ανθοκομία
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση υπηρεσιών υγείας
Διοίκηση υπηρεσιών υγείας
70,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί
Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αγροτική κοινωνιολογία
Αγροτική κοινωνιολογία
10,00 € 30,02 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφαλιστικό δίκαιο
Ασφαλιστικό δίκαιο
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστική παρακολούθηση τύπων αγροτικών εκμεταλλεύσεων
Λογιστική παρακολούθηση τύπων αγροτικών εκμεταλλεύσεων
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασικές έννοιες αστικού δικαίου
Βασικές έννοιες αστικού δικαίου
32,00 € 60,87 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροβιολογία
Μικροβιολογία
20,00 € 35,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική και ανόργανη χημεία
Γενική και ανόργανη χημεία
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επιχειρησιακή έρευνα
Επιχειρησιακή έρευνα
16,00 € 36,52 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας
Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας
8,00 € 30,43 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική διοίκηση και πολιτική
Χρηματοοικονομική διοίκηση και πολιτική
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική λαχανοκομία
Γενική λαχανοκομία
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστική
Λογιστική
16,00 € 38,54 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοικητικά πληροφοριακά συστήματα
Διοικητικά πληροφοριακά συστήματα
8,00 € 27,87 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην πληροφορική & στον αυτοματισμό γραφείου
Εισαγωγή στην πληροφορική & στον αυτοματισμό γραφείου
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθήματα βάσεων δεδομένων
Μαθήματα βάσεων δεδομένων
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαπραγμάτευση και τοπική ανάπτυξη
Διαπραγμάτευση και τοπική ανάπτυξη
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικογένειες και κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη
Οικογένειες και κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονες προκλήσεις στην πολιτική υγείας
Σύγχρονες προκλήσεις στην πολιτική υγείας
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομικά μαθηματικά και στοιχεία τραπεζικών εργασιών
Οικονομικά μαθηματικά και στοιχεία τραπεζικών εργασιών
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές και πρακτική των αρδεύσεων
Αρχές και πρακτική των αρδεύσεων
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστική των Ο.Τ.Α.
Λογιστική των Ο.Τ.Α.
22,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Δίκαιο Οικονομία Πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση - Δίκαιο Οικονομία Πολιτική
12,00 € 39,22 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρησιμοποιώντας το Excel για στατιστική ανάλυση
Χρησιμοποιώντας το Excel για στατιστική ανάλυση
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο