Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Πετρούπολη, Αττική
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΠΙΤΟΜΟ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΠΙΤΟΜΟ)
24,50 € 48,23 €
Κατάσταση:
Καλή
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων με ΦΠΑ και ΕΓΛΣ
Κώδικας βιβλίων και στοιχείων με ΦΠΑ και ΕΓΛΣ
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστική και πρακτική αντιμετώπιση του Φ.Π.Α.
Λογιστική και πρακτική αντιμετώπιση του Φ.Π.Α.
11,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοικητική λογιστική
Διοικητική λογιστική
24,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διεθνής οικονομική
Διεθνής οικονομική
70,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ελεγκτική
Ελεγκτική
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στρατηγική των επιχειρήσεων
Στρατηγική των επιχειρήσεων
19,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
12,00 € 15,82 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
22,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου
Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου
50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο