Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Αρχές μαθηματικής αναλύσεως
Αρχές μαθηματικής αναλύσεως
20,00 € 37,44 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθήματα ολοκληρωτικού λογισμού πολλών μεταβλητών
Μαθήματα ολοκληρωτικού λογισμού πολλών μεταβλητών
10,00 € 19,08 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία συναρτησιακής ανάλυσης
Στοιχεία συναρτησιακής ανάλυσης
10,00 € 15,26 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοχαστικά χρηματοοικονομικά
Στοχαστικά χρηματοοικονομικά
17,00 € 33,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθήματα γενικής μετεωρολογίας
Μαθήματα γενικής μετεωρολογίας
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα
Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα
15,00 € 37,10 €
Κατάσταση:
Καλή
Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισμού
Εισαγωγή στη θεωρία υπολογισμού
20,00 € 35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά και προγραμματισμός στο Mathematica
Μαθηματικά και προγραμματισμός στο Mathematica
20,00 € 37,10 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαφορικές εξισώσεις
Διαφορικές εξισώσεις
15,00 € 34,83 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ποσοτική και ποιοτική μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών
Ποσοτική και ποιοτική μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών
10,00 € 15,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
10,00 € 22,32 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροοικονομική
Μικροοικονομική
49,00 € 124,41 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική λογιστική
Χρηματοοικονομική λογιστική
16,00 € 38,16 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
38,00 € 79,63 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην οικονομετρία
Εισαγωγή στην οικονομετρία
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομετρία
Οικονομετρία
40,00 € 66,77 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική ανάλυση
Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική ανάλυση
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική λογιστική
Χρηματοοικονομική λογιστική
25,00 € 60,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
10,00 € 23,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη μαθηματική θεωρία σημάτων, συστημάτων και ελέγχου
Εισαγωγή στη μαθηματική θεωρία σημάτων, συστημάτων και ελέγχου
15,00 € 32,85 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μάνατζμεντ και οργανωσιακή συμπεριφορά
Μάνατζμεντ και οργανωσιακή συμπεριφορά
70,00 € 144,32 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο