Βιβλία πωλητή
 (22)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Αθήνα, Αττική
Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
7,00 € 7,95 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύνταγμα της Ελλάδας
Σύνταγμα της Ελλάδας
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το σύνταγμα του 1975/ 1986/ 2001
Το σύνταγμα του 1975/ 1986/ 2001
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία
27,00 € 68,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αφιέρωμα στον John Nash, θεωρία παιγνίων
Αφιέρωμα στον John Nash, θεωρία παιγνίων
12,00 € 14,63 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τρόποι σκέψης και βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας
Τρόποι σκέψης και βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας
15,00 € 21,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οι πέντε εποχές της φιλοσοφίας
Οι πέντε εποχές της φιλοσοφίας
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πολιτική οικονομία
Πολιτική οικονομία
20,00 € 39,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση
Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση
12,00 € 17,07 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη
Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Java 8
Java 8
20,00 € 52,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροοικονομική θεωρία
Μικροοικονομική θεωρία
12,00 € 79,63 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
CCNA INTRO Exam Certification Guide (CCNA Self-Study, 640-821, 640-801) CCNA INTRO Exam Certification Guide (CCNA Self-Study, 640-821, 640-801) (CCNA Self-study)
CCNA INTRO Exam Certification Guide (CCNA Self-Study, 640-821, 640-801) CCNA INTRO Exam Certification Guide (CCNA Self-Study, 640-821, 640-801) (CCNA Self-study)
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
CCNA ICND Exam Certification Guide (CCNA Self-Study, 640-811, 640-801)
CCNA ICND Exam Certification Guide (CCNA Self-Study, 640-811, 640-801)
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ajax in Action
Ajax in Action
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Speech Communication Skills in the Global Workforce
Speech Communication Skills in the Global Workforce
7,00 € 22,82 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Physis and Nomos: Papers
Physis and Nomos: Papers
58,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Mystery and Philosophy (The Emergence of Reason from the Spirit of Mystery)
Mystery and Philosophy (The Emergence of Reason from the Spirit of Mystery)
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
The Empedoclean Kósmos
The Empedoclean Kósmos
58,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
24,00 € 78,88 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Asp.Net Programmers Reference
Asp.Net Programmers Reference
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μια στιγμή με τους Καλάς
Μια στιγμή με τους Καλάς
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Του Μπάσκετ Basket Time
Η Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Του Μπάσκετ Basket Time
24,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Sportometrics
Sportometrics
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Financial Accounting: Global Edition
Financial Accounting: Global Edition
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Growing and Managing an Entrepreneurial Business
Growing and Managing an Entrepreneurial Business
6,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
INTRANET BIBLE. Edition anglaise
INTRANET BIBLE. Edition anglaise
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Corporate Finance
Corporate Finance
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Multimedia and Imaging Databases
Multimedia and Imaging Databases
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Corporate Learning Strategies
Corporate Learning Strategies
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Marketing Communications
Marketing Communications
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Organizational Learning
Organizational Learning
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Mathematics for Economics and Finance
Mathematics for Economics and Finance
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Inspiring Leaders
Inspiring Leaders
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Developing Knowledge-based Client Relationships
Developing Knowledge-based Client Relationships
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Accounting and Finance for Non-specialists
Accounting and Finance for Non-specialists
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο