Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Δάφνη, Αττική
Ηγεσίες που πρωτοπορούν
Ηγεσίες που πρωτοπορούν
8,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Διεθνής κοινωνία
Διεθνής κοινωνία
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευρωατλαντικές σχέσεις
Ευρωατλαντικές σχέσεις
10,00 € 16,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αναπτυξιακό φαινόμενο και Τρίτος Κόσμος
Αναπτυξιακό φαινόμενο και Τρίτος Κόσμος
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αµερικανικό πολιτικό σύστηµα και εξωτερική πολιτική
Αµερικανικό πολιτικό σύστηµα και εξωτερική πολιτική
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τα οικονομικά της εργασίας
Τα οικονομικά της εργασίας
15,00 € 51,76 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη
Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη
25,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
30 χρόνια ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 1974-2004
30 χρόνια ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 1974-2004
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη μεθοδολογία της πολιτικής επιστήµης
Εισαγωγή στη μεθοδολογία της πολιτικής επιστήµης
10,00 € 18,25 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης 750-192 π.Χ.
Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης 750-192 π.Χ.
10,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Οι διεθνείς συγκρούσεις στον 21ο αιώνα
Οι διεθνείς συγκρούσεις στον 21ο αιώνα
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώνα
Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώνα
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διπλωµατία και στρατηγική των μεγάλων Ευρωπαϊκών δυνάµεων Γαλλίας, Γερµανίας, Μεγάλης Βρετανίας
Διπλωµατία και στρατηγική των μεγάλων Ευρωπαϊκών δυνάµεων Γαλλίας, Γερµανίας, Μεγάλης Βρετανίας
10,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο
Εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο
15,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στο δίκαιο
Εισαγωγή στο δίκαιο
15,00 € 25,23 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προς έναν πολυπολικό κόσμο
Προς έναν πολυπολικό κόσμο
10,00 € 19,85 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
25,00 € 66,95 €
Κατάσταση:
Καλή
Θεμελιώδεις Πράξεις της διεθνούς δικαιοταξίας
Θεμελιώδεις Πράξεις της διεθνούς δικαιοταξίας
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Διεθνής πολιτική οικονομία
Διεθνής πολιτική οικονομία
20,00 € 49,57 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές της οικονομικής
Αρχές της οικονομικής
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διεθνές οικονομικό δίκαιο
Διεθνές οικονομικό δίκαιο
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή