Βιβλία πωλητή
 (4)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Αγία Βαρβάρα, Αττική
25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών
25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών
20,00 € 25,44 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Περί κτημάτων λόγος και κτηματολόγιο
Περί κτημάτων λόγος και κτηματολόγιο
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πραγματεία ανάλυσης χώρου
Πραγματεία ανάλυσης χώρου
48,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδιασμός και χάραξη των οδών
Σχεδιασμός και χάραξη των οδών
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης
Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης
27,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική τοπογραφία
Γενική τοπογραφία
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
2D & 3D σχέδιο στο Autocad
2D & 3D σχέδιο στο Autocad
15,00 € 16,96 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην τοπογραφία
Εισαγωγή στην τοπογραφία
34,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα βάσεων δεδομένων
Συστήματα βάσεων δεδομένων
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην υδρολογία
Εισαγωγή στην υδρολογία
35,00 € 40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
90,00 € 98,99 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οδοποιία
Οδοποιία
47,00 € 76,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μέθοδοι παραστάσεων
Μέθοδοι παραστάσεων
38,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η εκτίμηση των ακινήτων
Η εκτίμηση των ακινήτων
20,00 € 22,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κυκλοφοριακή τεχνική
Κυκλοφοριακή τεχνική
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωμετρική γεωδαισία
Γεωμετρική γεωδαισία
34,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπογραφία. Όργανα και μέθοδοι μετρήσεων, Τόμος Α'
Τοπογραφία. Όργανα και μέθοδοι μετρήσεων, Τόμος Α'
25,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Κτηματολόγιο
Κτηματολόγιο
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί
Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί
20,00 € 22,15 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Εισαγωγή στην Πληροφορική
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή