Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Αγία Βαρβάρα, Αττική
25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών
25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών
20,00 € 25,44 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Περί κτημάτων λόγος και κτηματολόγιο
Περί κτημάτων λόγος και κτηματολόγιο
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πραγματεία ανάλυσης χώρου
Πραγματεία ανάλυσης χώρου
48,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπογραφικές Χαρτογραφήσεις
Τοπογραφικές Χαρτογραφήσεις
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδιασμός και χάραξη των οδών
Σχεδιασμός και χάραξη των οδών
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης
Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης
27,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική τοπογραφία
Γενική τοπογραφία
20,00 € 22,26 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
2D & 3D σχέδιο στο Autocad
2D & 3D σχέδιο στο Autocad
15,00 € 16,96 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην τοπογραφία
Εισαγωγή στην τοπογραφία
34,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα βάσεων δεδομένων
Συστήματα βάσεων δεδομένων
25,00 € 35,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην υδρολογία
Εισαγωγή στην υδρολογία
35,00 € 39,81 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
30,00 € 35,62 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τηλεπισκόπηση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας
Τηλεπισκόπηση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας
17,00 € 40,57 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
90,00 € 110,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οδοποιία
Οδοποιία
47,00 € 85,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Πολεοδομικός σχεδιασμός
30,00 € 67,84 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μέθοδοι παραστάσεων
Μέθοδοι παραστάσεων
38,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η εκτίμηση των ακινήτων
Η εκτίμηση των ακινήτων
20,00 € 26,25 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κυκλοφοριακή τεχνική
Κυκλοφοριακή τεχνική
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωμετρική γεωδαισία
Γεωμετρική γεωδαισία
34,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπογραφία. Όργανα και μέθοδοι μετρήσεων, Τόμος Α'
Τοπογραφία. Όργανα και μέθοδοι μετρήσεων, Τόμος Α'
25,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Κτηματολόγιο
Κτηματολόγιο
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί
Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί
20,00 € 27,56 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Εισαγωγή στην Πληροφορική
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή