Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Νέα Ιωνία, Αττική
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1912-2012
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1912-2012
22,00 € 41,25 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Οικοδομική τεχνολογία
Οικοδομική τεχνολογία
65,00 € 111,97 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Το βιβλίο είναι γενικά σε πολύ καλή κατάσταση, άθικτο με εξαίρεση δύο σελίδες που κόλλησαν μεταξύ τους και υπάρχει μικρή φθορά αλλά σε σημείο που δεν επηρεάζει το κείμενο. --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
10,00 € 23,85 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Ιστορία της φωτογραφικής αισθητικής 1839-1975
Ιστορία της φωτογραφικής αισθητικής 1839-1975
5,00 € 7,42 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Πολεοδομικός σχεδιασμός
14,00 € 67,84 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Ecoδομείν
Ecoδομείν
45,00 € 69,59 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
17,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Η αρχιτεκτονική σύνθεση στο Βυζάντιο
Η αρχιτεκτονική σύνθεση στο Βυζάντιο
5,00 € 19,50 €
Κατάσταση:
Καλή
Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, ορισμένες σελίδες έχουν σημειώσεις πάνω χωρίς να είναι δυνανάγνωστο όμως το βιβλίο. --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Η διδακτορική διατριβή
Η διδακτορική διατριβή
6,00 € 14,98 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΣ
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Οικολογική διαχείριση κτηρίων, οικισμών και πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικολογική διαχείριση κτηρίων, οικισμών και πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
15,00 € 20,02 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Μηχανική Κατασκευών
Μηχανική Κατασκευών
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Χώρος και διαδικασίες αγωγής
Χώρος και διαδικασίες αγωγής
7,00 € 11,15 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Integrating Technical & Academic Writing into your English Course
Integrating Technical & Academic Writing into your English Course
17,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ούτε σκισίματα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ και φυλάσσεται σε κλειστή βιβλιοθήκη. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.