Βιβλία πωλητή
 (16)

Παράδοση:
Πληρωμή:
Alpha Bank
Περιοχή:
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Μεταφορά μάζας σε περιβαλλοντικές διεργασίες
Μεταφορά μάζας σε περιβαλλοντικές διεργασίες
10,00 € 11,10 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συσκευασία Τροφίμων,2η Έκδοση
Συσκευασία Τροφίμων,2η Έκδοση
45,00 € 60,37 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
65,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εναλλάκτες θερμότητας
Εναλλάκτες θερμότητας
50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών
Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών
60,00 € 89,58 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανολογικό Σχέδιο, 3η Έκδοση
Μηχανολογικό Σχέδιο, 3η Έκδοση
50,00 € 70,01 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μίμησις Πληροφορική : Έννοιες και τεχνολογίες,2η Έκδοση
Μίμησις Πληροφορική : Έννοιες και τεχνολογίες,2η Έκδοση
70,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ελληνική οινογνωσία
Ελληνική οινογνωσία
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιβαλλοντική Επιστήμη, 15η Έκδοση
Περιβαλλοντική Επιστήμη, 15η Έκδοση
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στατιστικές Μέθοδοι: Θεωρία και Εφαρμογές με Χρήση Excel και R
Στατιστικές Μέθοδοι: Θεωρία και Εφαρμογές με Χρήση Excel και R
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Γη και Υδωρ - Αβαγιανός Γιώργος
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Γη και Υδωρ - Αβαγιανός Γιώργος
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Φτερωτός Κόσμος - Αβαγιανός Γιώργος
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Φτερωτός Κόσμος - Αβαγιανός Γιώργος
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Η ζωή στον Υφαλο - Αβαγιανός Γιώργος
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Η ζωή στον Υφαλο - Αβαγιανός Γιώργος
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σπήλαια στο φως
Σπήλαια στο φως
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Κρύο Αίμα
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Κρύο Αίμα
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Ορυκτά & Ορυχεία
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Ορυκτά & Ορυχεία
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Κάθοδος στην Άβυσσο
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Κάθοδος στην Άβυσσο
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Αθέατος Κόσμος
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Αθέατος Κόσμος
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Εκθαμβωτικές Ορχιδέες Ι - Αβαγιανός Γιώργος
Explore Nature - Υπέροχη Ελλάδα - Εκθαμβωτικές Ορχιδέες Ι - Αβαγιανός Γιώργος
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών
Κατανοώντας την ανάπτυξη των παιδιών
35,00 € 42,98 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, 2η Έκδοση
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, 2η Έκδοση
50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο