Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανία
Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων & Βιβλίων
Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων & Βιβλίων
12,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Φορολογικές Σημειώσεις 2006
Φορολογικές Σημειώσεις 2006
25,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Φορολογική Επιθεώρηση 1998
Φορολογική Επιθεώρηση 1998
12,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Πρακτικός Οδηγός Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 1997
Πρακτικός Οδηγός Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 1997
24,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε - Δ.Α.) 2001
Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε - Δ.Α.) 2001
46,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Χρυσός φορολογικός οδηγός 2000
Χρυσός φορολογικός οδηγός 2000
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Χρυσός φορολογικός οδηγός 2000
Χρυσός φορολογικός οδηγός 2000
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Πλήρης Οδηγός Αστικών Σχέσεων και Ιδιωτικών Οικονομικών Συναλλαγών
Πλήρης Οδηγός Αστικών Σχέσεων και Ιδιωτικών Οικονομικών Συναλλαγών
45,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο