Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Δάφνη, Αττική
Στην Ελλάδα του Χίτλερ
Στην Ελλάδα του Χίτλερ
20,00 € 23,74 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφαλιστικό Δίκαιο
Ασφαλιστικό Δίκαιο
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοικητική κινδύνων και ασφαλίσεις επιχειρήσεων
Διοικητική κινδύνων και ασφαλίσεις επιχειρήσεων
23,50 € 33,07 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων επιχειρήσεων
Μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων επιχειρήσεων
20,00 € 20,78 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιατρική στατιστική και στοιχεία βιομαθηματικών
Ιατρική στατιστική και στοιχεία βιομαθηματικών
18,00 € 28,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δημογραφική ανάλυση
Δημογραφική ανάλυση
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροοικονομική
Μικροοικονομική
10,00 € 57,13 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένη γραμμική άλγεβρα
Εφαρμοσμένη γραμμική άλγεβρα
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
30,00 € 84,15 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεωρία και προβλήματα στη γραμμική άλγεβρα
Θεωρία και προβλήματα στη γραμμική άλγεβρα
10,00 € 27,07 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευρωπαική Μακροοικονομική Ενιαίο
Ευρωπαική Μακροοικονομική Ενιαίο
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασικές μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων
Βασικές μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων
9,00 € 25,48 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συνταξιοδοτικά ταμεία και αναλογιστικές μελέτες
Συνταξιοδοτικά ταμεία και αναλογιστικές μελέτες
19,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεθοδολογία έρευνας αγοράς και ανάλυση δεδομένων
Μεθοδολογία έρευνας αγοράς και ανάλυση δεδομένων
15,00 € 33,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομικά Μαθηματικά
Οικονομικά Μαθηματικά
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη στατιστική
Εισαγωγή στη στατιστική
10,00 € 27,98 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η γλώσσα C σε βάθος
Η γλώσσα C σε βάθος
30,00 € 52,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομικά παράγωγα
Χρηματοοικονομικά παράγωγα
22,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εμπορικό δίκαιο
Εμπορικό δίκαιο
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρήση και εφαρμογές του Excel στην οικονομία και τη διοίκηση
Χρήση και εφαρμογές του Excel στην οικονομία και τη διοίκηση
10,00 € 32,30 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση
Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση
10,00 € 24,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφαλίσεις ζωής και υγείας
Ασφαλίσεις ζωής και υγείας
12,00 € 31,65 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία απειροστικού λογισμού
Στοιχεία απειροστικού λογισμού
20,00 € 46,86 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής
Μαθηματικά Ασφαλίσεων Ζωής
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αναλογιστικά μαθηματικά
Αναλογιστικά μαθηματικά
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη δειγματοληψία
Εισαγωγή στη δειγματοληψία
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς
Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή  στη συνδυαστική
Εισαγωγή στη συνδυαστική
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η αλήθεια για τις αγορές
Η αλήθεια για τις αγορές
10,00 € 19,51 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
12,00 € 21,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση παλινδρόμησης
Ανάλυση παλινδρόμησης
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς
Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς
34,50 € 48,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο