Βιβλία πωλητή
 (11)

Παράδοση:
Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς
Περιοχή:
Άγιος Δημήτριος, Αττική
Αγγλοελληνικό, ελληνοαγγλικό λεξικό των ιατρικών όρων
Αγγλοελληνικό, ελληνοαγγλικό λεξικό των ιατρικών όρων
50,00 € 106,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πρώτες βοήθειες
Πρώτες βοήθειες
10,00 € 26,70 €
Κατάσταση:
Καλή
Θεωρία Γενικής Ισορροπίας Τεύχος Β'
Θεωρία Γενικής Ισορροπίας Τεύχος Β'
3,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
15,00 € 35,37 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσιολογία
Φυσιολογία
35,00 € 54,25 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Διοικητικό δίκαιο
Διοικητικό δίκαιο
15,00 € 53,15 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπική αυτοδιοίκηση
Τοπική αυτοδιοίκηση
7,00 € 51,38 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική Λογιστική 1ος τόμος 3η έκδοση
Χρηματοοικονομική Λογιστική 1ος τόμος 3η έκδοση
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συνταγματικό δίκαιο
Συνταγματικό δίκαιο
15,00 € 54,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και κοινωνία
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και κοινωνία
9,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιατρική φυσική
Ιατρική φυσική
15,00 € 28,05 €
Κατάσταση:
Καλή
Ογκολογία - ραδιοβιολογία
Ογκολογία - ραδιοβιολογία
20,00 € 31,64 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Πληροφορική και επαγγέλματα υγείας
Πληροφορική και επαγγέλματα υγείας
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
6,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νοσολογία Παθολογία, τόμος Δ'
Νοσολογία Παθολογία, τόμος Δ'
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νοσολογία Παθολογία, τόμος Γ'20
Νοσολογία Παθολογία, τόμος Γ'20
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεθοδολογία έρευνας
Μεθοδολογία έρευνας
10,00 € 16,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εγκυμοσύνη και ακτινοβολία
Εγκυμοσύνη και ακτινοβολία
13,00 € 27,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
15,00 € 50,73 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ακτινοδιάγνωση στη στοματογναθοπροσωπική παθολογία
Ακτινοδιάγνωση στη στοματογναθοπροσωπική παθολογία
45,00 € 89,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική ιατρική
Γενική ιατρική
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική ιατρική
Γενική ιατρική
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο