Βιβλία πωλητή
 (5)

Παράδοση:
Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Άγιος Δημήτριος, Αττική
Διοικητικό δίκαιο
Διοικητικό δίκαιο
23,00 € 53,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πυρηνικη Ιατρική
Πυρηνικη Ιατρική
8,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Επεμβατική Ακτινολογία
Επεμβατική Ακτινολογία
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπική αυτοδιοίκηση
Τοπική αυτοδιοίκηση
7,00 € 51,62 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική Λογιστική 1ος τόμος 3η έκδοση
Χρηματοοικονομική Λογιστική 1ος τόμος 3η έκδοση
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη
Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη
5,00 € 8,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συνταγματικό δίκαιο
Συνταγματικό δίκαιο
15,00 € 40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και κοινωνία
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας και κοινωνία
9,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική λογιστική
Χρηματοοικονομική λογιστική
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών
Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών
8,00 € 19,48 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιατρική φυσική
Ιατρική φυσική
15,00 € 28,05 €
Κατάσταση:
Καλή
Ογκολογία - ραδιοβιολογία
Ογκολογία - ραδιοβιολογία
20,00 € 35,33 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μαγνητική Τομογραφία
Μαγνητική Τομογραφία
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκαιο της υγείας
Δίκαιο της υγείας
8,00 € 23,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφορική και επαγγέλματα υγείας
Πληροφορική και επαγγέλματα υγείας
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεραπεία με ραδιοφάρμακα
Θεραπεία με ραδιοφάρμακα
10,00 € 14,33 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
6,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νοσολογία Παθολογία, τόμος Δ'
Νοσολογία Παθολογία, τόμος Δ'
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νοσολογία Παθολογία, τόμος Γ'20
Νοσολογία Παθολογία, τόμος Γ'20
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η ψυχολογία στην ιατρική πράξη
Η ψυχολογία στην ιατρική πράξη
13,00 € 27,86 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεθοδολογία έρευνας
Μεθοδολογία έρευνας
10,00 € 16,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εγκυμοσύνη και ακτινοβολία
Εγκυμοσύνη και ακτινοβολία
13,00 € 20,03 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Νοσοκομειακές λοιμώξεις
15,00 € 44,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ακτινοδιάγνωση στη στοματογναθοπροσωπική παθολογία
Ακτινοδιάγνωση στη στοματογναθοπροσωπική παθολογία
45,00 € 89,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασική Νοσηλευτική
Βασική Νοσηλευτική
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική ιατρική
Γενική ιατρική
40,00 € 107,49 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική ιατρική
Γενική ιατρική
40,00 € 107,49 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προμηθέας: Βασική περιγραφική ανατομική
Προμηθέας: Βασική περιγραφική ανατομική
45,00 € 136,94 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασική περιγραφική ανατομική
Βασική περιγραφική ανατομική
45,00 € 127,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο