Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Alpha Bank
Περιοχή:
Βόλος, Θεσσαλία
Στοιχεία μηχανών
Στοιχεία μηχανών
45,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσική μεταλλουργία
Φυσική μεταλλουργία
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην ηλεκτροδυναμική
Εισαγωγή στην ηλεκτροδυναμική
25,00 € 28,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θερμοδυναμική για μηχανικούς
Θερμοδυναμική για μηχανικούς
75,00 € 128,12 €
Κατάσταση:
Καλή
Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα
Εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Thomas Απειροστικός λογισμός
Thomas Απειροστικός λογισμός
80,00 € 83,99 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική Χημεία, 13η Έκδοση
Γενική Χημεία, 13η Έκδοση
80,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανολογικό σχέδιο
Μηχανολογικό σχέδιο
55,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανική των Υλικών
Μηχανική των Υλικών
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένη δυναμική
Εφαρμοσμένη δυναμική
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
17,00 € 20,86 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Λεξικό τεχνολογίας και επιστημών
Λεξικό τεχνολογίας και επιστημών
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανουργική επιστήμη και τεχνολογία
Μηχανουργική επιστήμη και τεχνολογία
65,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προσομοίωση συστημάτων διακριτών γεγονότων
Προσομοίωση συστημάτων διακριτών γεγονότων
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργάνωση παραγωγής και διοίκηση εφοδιασμού
Οργάνωση παραγωγής και διοίκηση εφοδιασμού
50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς, 7η Βελτιωμένη Έκδοση
Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς, 7η Βελτιωμένη Έκδοση
45,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αλγοριθμική και προγραμματισμός υπολογιστών σε Python
Αλγοριθμική και προγραμματισμός υπολογιστών σε Python
32,00 € 41,65 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανουργική τεχνολογία
Μηχανουργική τεχνολογία
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο