Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Alpha Bank PayPal
Περιοχή:
Πειραιάς, Αττική
Πολιτική οικονομία της αγοράς εργασίας
Πολιτική οικονομία της αγοράς εργασίας
28,00 € 35,83 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα
Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα
18,00 € 21,94 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές οικονομικής θεωρίας
Αρχές οικονομικής θεωρίας
60,00 € 62,91 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική των επιχειρήσεων και λογιστική
Οικονομική των επιχειρήσεων και λογιστική
24,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εξισώσεις διαφορών και διαφορικές εξισώσεις
Εξισώσεις διαφορών και διαφορικές εξισώσεις
27,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
27,00 € 37,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεωρία των φόρων και φορολογική πολιτική
Θεωρία των φόρων και φορολογική πολιτική
16,00 € 25,08 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μικροοικονομική
Μικροοικονομική
65,00 € 87,09 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διεθνής οικονομική
Διεθνής οικονομική
31,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μακροοικονομική
Μακροοικονομική
55,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Διεθνής Οικονομική Θεωρία και Πολιτική Τόμος Β'
Διεθνής Οικονομική Θεωρία και Πολιτική Τόμος Β'
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
30,00 € 66,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αστική και περιφερειακή οικονομική
Αστική και περιφερειακή οικονομική
15,00 € 25,08 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης
Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης
15,00 € 22,29 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση
Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση
17,00 € 24,38 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός
Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός
12,00 € 14,84 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
20,00 € 34,13 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μακροοικονομική θεωρία
Μακροοικονομική θεωρία
30,00 € 42,23 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη
Μεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη
5,00 € 12,72 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης
Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Αστική οικονομική
Αστική οικονομική
20,00 € 36,93 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στην οικονομική γεωγραφία
Εισαγωγή στην οικονομική γεωγραφία
11,00 € 13,93 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονη περιφερειακή οικονομική πολιτική
Σύγχρονη περιφερειακή οικονομική πολιτική
7,00 € 17,55 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μαθηματικός προγραμματισμός
Μαθηματικός προγραμματισμός
16,00 € 32,46 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
15,00 € 26,48 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οικονομική μεγέθυνση
Οικονομική μεγέθυνση
16,00 € 29,27 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην οικονομική
Εισαγωγή στην οικονομική
25,00 € 66,18 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική Ανάπτυξη .Θεωρίες και Στρατηγικές (3η έκδοση)
Οικονομική Ανάπτυξη .Θεωρίες και Στρατηγικές (3η έκδοση)
30,00 € 51,94 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
18,00 € 29,96 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πολιτική προγραμματισμού των υποδομών
Πολιτική προγραμματισμού των υποδομών
6,00 € 15,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροοικονομική ανάλυση του τόπου εγκαταστάσεως
Μικροοικονομική ανάλυση του τόπου εγκαταστάσεως
13,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οικονομετρία
Οικονομετρία
22,00 € 47,77 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα
Πληροφοριακά συστήματα
17,00 € 32,46 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τοπικά θέματα αυτοδιοίκησης
Τοπικά θέματα αυτοδιοίκησης
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία Εισαγωγικής Στατιστικής
Στοιχεία Εισαγωγικής Στατιστικής
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο