Βιβλία πωλητή
 (10)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Αγιοσ Παυλος, Κεντρική Μακεδονία
Στατιστική
Στατιστική
13,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στατιστική
Στατιστική
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων
Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων
8,00 € 32,22 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στρατηγικό βιομηχανικό μάρκετινγκ
Στρατηγικό βιομηχανικό μάρκετινγκ
6,00 € 28,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργανωτική συμπεριφορά
Οργανωτική συμπεριφορά
8,00 € 25,97 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Αυτοματοποίηση στην τοπική αυτοδιοίκηση
Αυτοματοποίηση στην τοπική αυτοδιοίκηση
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ArcGIS/ArcView
Εισαγωγή στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ArcGIS/ArcView
10,00 € 22,71 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
9,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
15,00 € 21,44 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στατιστική με το SPSS έκδοση 10 για Windows
Στατιστική με το SPSS έκδοση 10 για Windows
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονη χρηματοοικονομική ανάλυση
Σύγχρονη χρηματοοικονομική ανάλυση
12,00 € 44,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στο AutoCAD 2004
Εισαγωγή στο AutoCAD 2004
10,00 € 18,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οδηγός εκμάθησης AutoCAD 2008 και 2007
Οδηγός εκμάθησης AutoCAD 2008 και 2007
12,00 € 22,02 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ελληνικό Microsoft Excel 2000 βήμα βήμα
Ελληνικό Microsoft Excel 2000 βήμα βήμα
10,00 € 21,15 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Microsoft Access 2002 βήμα βήμα
Microsoft Access 2002 βήμα βήμα
10,00 € 25,08 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικολογία
Οικολογία
13,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιβάλλον
Περιβάλλον
12,00 € 26,91 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιστορίες τεσσάρων τροχών
Ιστορίες τεσσάρων τροχών
10,00 € 17,69 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πολιτική προγραμματισμού των υποδομών
Πολιτική προγραμματισμού των υποδομών
10,00 € 15,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά τον Ελληνικό Κανονισμό 2000: σύγκριση με τον ΕΥΡΟΚΩΔ 2 και το DIN 1045/2001
Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά τον Ελληνικό Κανονισμό 2000: σύγκριση με τον ΕΥΡΟΚΩΔ 2 και το DIN 1045/2001
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στον προγραμματισμό Visual Basic στην εκπαίδευση
Εισαγωγή στον προγραμματισμό Visual Basic στην εκπαίδευση
15,00 € 23,49 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Visual Basic
Visual Basic
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οδοποιία
Οδοποιία
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία υπολογιστικών συστημάτων
Στοιχεία υπολογιστικών συστημάτων
9,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τηλεπισκόπηση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας
Τηλεπισκόπηση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας
15,00 € 23,74 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κτηματολόγιο
Κτηματολόγιο
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αναλυτική φωτογραμμετρία
Αναλυτική φωτογραμμετρία
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθήματα τοπογραφίας
Μαθήματα τοπογραφίας
13,00 € 27,59 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
13,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωμετρική γεωδαισία
Γεωμετρική γεωδαισία
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένη τοπογραφία - τόμος Β
Εφαρμοσμένη τοπογραφία - τόμος Β
20,00 € 33,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια
Συστήματα αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια
15,00 € 23,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων
Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων
20,00 € 20,06 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση
Ανάλυση
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία
Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο