Βιβλία πωλητή
 (5)

Παράδοση:
Πληρωμή:
Alpha Bank PayPal
Περιοχή:
Κιάτο, Πελοπόννησος
Μικροοικονομική
Μικροοικονομική
23,00 € 59,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρήση υπολογιστή
Χρήση υπολογιστή
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών
Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Logistics
Logistics
18,00 € 35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δημόσιες Σχέσεις
Δημόσιες Σχέσεις
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική λογιστική πληροφόρηση
Χρηματοοικονομική λογιστική πληροφόρηση
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
41,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επιχειρηματική ηθική, εταιρική διακυβέρνηση & Εταιρική κοινωνική ευθύνη, λογιστική & ελεγκτική, ηθική & δεοντολογία
Επιχειρηματική ηθική, εταιρική διακυβέρνηση & Εταιρική κοινωνική ευθύνη, λογιστική & ελεγκτική, ηθική & δεοντολογία
26,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Εισαγωγή στο Δίκαιο
12,00 € 17,80 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
29,00 € 57,40 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
19,00 € 33,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Data Mining
Data Mining
15,00 € 27,87 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης
Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης
23,00 € 32,46 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
9,00 € 13,50 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Στατιστική επιχειρήσεων (για τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες)
Στατιστική επιχειρήσεων (για τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες)
12,00 € 32,62 €
Κατάσταση:
Καλή
Εισαγωγή στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων
23,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δημόσια οικονομική
Δημόσια οικονομική
35,00 € 66,18 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων
Αρχές χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων
65,00 € 133,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο