Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων-Η πρόκληση του 21ου αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων-Η πρόκληση του 21ου αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική
Χρηματοοικονομική
20,00 € 27,07 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση παραγωγής
Διοίκηση παραγωγής
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στατιστική
Στατιστική
20,00 € 36,25 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο