Βιβλία πωλητή
 (6)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
PayPal
Περιοχή:
Ίλιο, Αττική
Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων
Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων
10,00 € 47,70 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Η τεχνολογία της πληροφορίας στην επεξεργασία γλώσσας
Η τεχνολογία της πληροφορίας στην επεξεργασία γλώσσας
18,00 € 25,44 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαδίκτυα με TCP/IP
Διαδίκτυα με TCP/IP
35,00 € 79,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού
Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού
20,00 € 49,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ολοκληρωμένη τεχνολογία πληροφορικής
Ολοκληρωμένη τεχνολογία πληροφορικής
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εργαστηριακή φυσική
Εργαστηριακή φυσική
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αριθμητική ανάλυση
Αριθμητική ανάλυση
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διακριτά μαθηματικά
Διακριτά μαθηματικά
10,00 € 23,89 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μοντέρνες ευρετικές μέθοδοι για την επίλυση προβλημάτων
Μοντέρνες ευρετικές μέθοδοι για την επίλυση προβλημάτων
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία της πιθανοτικής μεθόδου
Στοιχεία της πιθανοτικής μεθόδου
6,00 € 22,63 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων
Ανάλυση κυκλωμάτων και σημάτων
8,00 € 47,70 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Στοιχεία θεωρίας υπολογισμού
Στοιχεία θεωρίας υπολογισμού
15,00 € 44,78 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κατανεμημένα συστήματα με Java
Κατανεμημένα συστήματα με Java
45,00 € 63,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διεπαφή χρήστη - υπολογιστή
Διεπαφή χρήστη - υπολογιστή
5,00 € 43,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκαιο πληροφορικής
Δίκαιο πληροφορικής
30,00 € 51,62 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο