Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Πατρα, Δυτική Ελλάδα
Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων
Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων
12,00 € 17,51 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ ήταν άριστα αποθηκευμένο χωρίς σκόνη και υγρασία δεν έχει κανένα σημάδι --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Γεωλογία: Αρχές και Εφαρμογές - 2η Έκδοση
Γεωλογία: Αρχές και Εφαρμογές - 2η Έκδοση
20,00 € 39,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεσον άθικτο χωρίς καμία σημείωση εκτός από κάποιες υπογραμμίσεις με μαρκαδόρο στις σελίδες με τα περιεχόμενα. Οι σελίδες είναι σε άριστη κατάσταση και δεν έχει κανένα σημάδι στο εξώφυλλο. Ήταν αποθηκευμένο χωρίς σκόνη και υγρασία --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση
Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση
18,00 € 21,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ ήταν άριστα αποθηκευμένο χωρίς σκόνη και υγρασία δεν έχει κανένα σημάδι --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Επιστήμη και τεχνολογία πολυμερών
Επιστήμη και τεχνολογία πολυμερών
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ ήταν άριστα αποθηκευμένο χωρίς σκόνη και υγρασία δεν έχει κανένα σημάδι --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Μαθηματικά για φυσικούς και μηχανικούς
Μαθηματικά για φυσικούς και μηχανικούς
18,00 € 25,44 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ ήταν άριστα αποθηκευμένο χωρίς σκόνη και υγρασία δεν έχει κανένα σημάδι --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Προγραμματισμός για επιστήμονες και μηχανικούς Fortran 90/95
Προγραμματισμός για επιστήμονες και μηχανικούς Fortran 90/95
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ ήταν άριστα αποθηκευμένο χωρίς σκόνη και υγρασία δεν έχει κανένα σημάδι --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Μερικές διαφορικές εξισώσεις
Μερικές διαφορικές εξισώσεις
18,00 € 26,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ ήταν άριστα αποθηκευμένο χωρίς σκόνη και υγρασία Δεν έχει κανένα σημάδι --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Κβαντομηχανική Ι
Κβαντομηχανική Ι
25,00 € 35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ ήταν άριστα αποθηκευμένο χωρίς σκόνη και υγρασία Δεν έχει κανένα σημάδι --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Αναλυτική χημεία
Αναλυτική χημεία
30,00 € 39,16 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ ήταν άριστα αποθηκευμένο χωρίς σκόνη και υγρασία --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Βιοϋλικά
Βιοϋλικά
50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ ήταν άριστα αποθηκευμένο χωρίς σκόνη και υγρασία --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας
Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας
70,00 € 108,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Είναι σχεδόν άθικτο δεν έχει καμία σημείωση μόνο μια μουτζούρα σε μια σελίδα ήταν καλά αποθηκευμένο χωρίς υγρασία --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Βιολογία κυττάρου
Βιολογία κυττάρου
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Φυσικοχημεία
Φυσικοχημεία
60,00 € 77,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Είναι ακόμα στη ζελατίνα του --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Σύγχρονη γενική χημεία
Σύγχρονη γενική χημεία
70,00 € 106,61 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτέ --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Διαφορικές Εξισώσεις, Μετασχηματισμοί & Μιγαδικές Συναρτήσεις
Διαφορικές Εξισώσεις, Μετασχηματισμοί & Μιγαδικές Συναρτήσεις
55,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδόν άθικτο χωρίς καμία σημείωση έχει μόνο μια μουτζούρα με μαρκαδόρο σε μια σελίδα --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς
Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς
60,00 € 84,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δεν έχει ανοίξει ποτε --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.