Ευάγγελος
 (31)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς
Περιοχή:
Αθήνα, Αττική
Το ποινικό δίκαιο μέσα από 20 προβλήματα εφαρμοσμένης θεωρίας
Το ποινικό δίκαιο μέσα από 20 προβλήματα εφαρμοσμένης θεωρίας
19,90 € 23,89 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη στατιστική επιστήμη
Εισαγωγή στη στατιστική επιστήμη
4,90 € 6,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δημόσια οικονομική Ι: Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους
Δημόσια οικονομική Ι: Οι οικονομικές λειτουργίες του κράτους
9,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργανική χημεία
Οργανική χημεία
8,90 € 13,52 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης
Θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης
9,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροοικονομική ανάλυση του τόπου εγκαταστάσεως
Μικροοικονομική ανάλυση του τόπου εγκαταστάσεως
7,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιστορία της οικονομικής ανάλυσης
Ιστορία της οικονομικής ανάλυσης
9,90 € 17,91 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πρακτικά Ανοργάνου Χημείας  - Δ. Κατάκη
Πρακτικά Ανοργάνου Χημείας - Δ. Κατάκη
7,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
11,90 € 32,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης
Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης
8,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία επαγωγικής στατιστικής
Στοιχεία επαγωγικής στατιστικής
4,90 € 6,99 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικές μέθοδοι φυσικής
Μαθηματικές μέθοδοι φυσικής
9,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ... ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΝΣΤΑΙΝ
ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ... ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΝΣΤΑΙΝ
4,90 € 7,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανταγωνισμός, συγκέντρωση και τεχνολογία
Ανταγωνισμός, συγκέντρωση και τεχνολογία
5,90 € 15,13 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βιομηχανική οργάνωση, επιχειρηματικές πολιτικές και απόδοση
Βιομηχανική οργάνωση, επιχειρηματικές πολιτικές και απόδοση
5,90 € 17,86 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η χωροθέτηση της βιομηχανίας
Η χωροθέτηση της βιομηχανίας
9,90 € 16,76 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
12,90 € 32,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιφερειακός προγραμματισμός
Περιφερειακός προγραμματισμός
6,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
12,90 € 34,13 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης
Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης
8,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην Pascal και την Turbo Pascal 7
Εισαγωγή στην Pascal και την Turbo Pascal 7
4,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική
Πολιτιστική ανάπτυξη και πολιτική
9,90 € 10,39 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης
Υπερεθνικές κοινωνικές πολιτικές την εποχή της παγκοσμιοποίησης
4,90 € 17,77 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η προσφορά εργασίας
Η προσφορά εργασίας
5,90 € 17,52 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
9,90 € 26,48 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μακροοικονομική
Μακροοικονομική
14,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
5,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη
Μεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη
4,90 € 12,72 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
6,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης
6,80 € 17,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δημοσιονομική αποκέντρωση
Δημοσιονομική αποκέντρωση
6,90 € 14,33 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα
Πληροφοριακά συστήματα
5,90 € 32,46 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μακροοικονομική
Μακροοικονομική
9,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νέφος το ακατάλυτο
Νέφος το ακατάλυτο
4,90 € 13,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροοικονομική
Μικροοικονομική
6,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χρηματοοικονομική λογιστική
Χρηματοοικονομική λογιστική
19,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο