Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Εθνική Τράπεζα
Περιοχή:
Αθήνα, Αττική
Λειτουργικά συστήματα - Θεωρητική & Πρακτική προσέγγιση
Λειτουργικά συστήματα - Θεωρητική & Πρακτική προσέγγιση
15,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων
Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων
40,00 € 150,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων με τη UML 2.0
Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων με τη UML 2.0
60,00 € 109,22 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Απειροστικός λογισμός
Απειροστικός λογισμός
35,00 € 62,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Απειροστικός λογισμός
Απειροστικός λογισμός
20,00 € 62,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική της διοίκησης
Οικονομική της διοίκησης
14,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
English for Information Technology
English for Information Technology
9,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επιχειρησιακή Έρευνα
Επιχειρησιακή Έρευνα
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
40,00 € 99,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεσμοί και πολιτικές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Θεσμοί και πολιτικές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
16,00 € 44,52 €
Κατάσταση:
Καλή
Αυτοματισμός γραφείου με το ελληνικό Microsoft Office XP
Αυτοματισμός γραφείου με το ελληνικό Microsoft Office XP
14,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εφαρμοσμένη στατιστική
Εφαρμοσμένη στατιστική
20,00 € 44,52 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οικονομική θεωρία
Οικονομική θεωρία
20,00 € 38,16 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μάνατζμεντ
Μάνατζμεντ
14,00 € 38,50 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ανώτερα μαθηματικά
Ανώτερα μαθηματικά
13,00 € 30,14 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Χρηματοοικονομική διοίκηση
Χρηματοοικονομική διοίκηση
33,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών
Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών
23,00 € 69,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οικονομική της διοίκησης
Οικονομική της διοίκησης
8,00 € 29,42 €
Κατάσταση:
Καλή
Ανώτερα μαθηματικά
Ανώτερα μαθηματικά
17,00 € 30,14 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομετρία
Οικονομετρία
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός
Στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία πολυμέσων
Τεχνολογία πολυμέσων
22,00 € 56,04 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα
Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μάνατζμεντ
Μάνατζμεντ
12,00 € 38,50 €
Κατάσταση:
Καλή
Μεθοδολογία έρευνας αγοράς και ανάλυση δεδομένων
Μεθοδολογία έρευνας αγοράς και ανάλυση δεδομένων
22,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πλήρες εγχειρίδιο της Java 6
Πλήρες εγχειρίδιο της Java 6
12,00 € 39,81 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα
18,00 € 32,46 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μεταγλωττιστές
Μεταγλωττιστές
10,00 € 27,39 €
Κατάσταση:
Καλή
Εισαγωγή στο δίκαιο και στοιχεία αστικού δικαίου
Εισαγωγή στο δίκαιο και στοιχεία αστικού δικαίου
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Τεχνολογίες Διαδικτύου
12,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
18,00 € 53,76 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
C προγραμματισμός
C προγραμματισμός
18,00 € 53,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εφαρμοσμένη στατιστική
Εφαρμοσμένη στατιστική
20,00 € 44,52 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
16,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο