Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς Alpha Bank Εθνική Τράπεζα
Περιοχή:
Ναυπλιο, Πελοπόννησος

Προσφορές πωλητή:

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές από 50 € με ΕΛΤΑ και αποστολή προς Ελλάδα.

Career Paths - Police
Career Paths - Police
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πωλείται ολοκαίνουργιο βιβλίο Αγγλικών της σειράς ‘Career Paths’ – Police που αφορά την εκμάθηση εξειδικευμένων Αγγλικών για εργαζόμενους στα σώματα ασφάλειας, το οποίο είναι ιδανικό για προσωπική μελέτη ‘Self- Study’ καθώς περιλαμβάνει: 1) το βιβλίο του μαθητή ‘Student’s Book’ με σαράντα πέντε (45) Units που περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες (Writing, Reading, Listening, Speaking) για την εν λόγω ειδικότητα και ξεχωριστό Άγγλο - αγγλικό γλωσσάρι ‘Glossary’με το λεξιλόγιο για κάθε ένα unit (112 σελίδων) 2) το βιβλίο του καθηγητή (Teacher’s Guide) με τις λύσεις για τις ασκήσεις σε κάθε unit, όλους τους διαλόγους (Transcripts) για το μέρος της Ακουστικής ικανότητας (Listening), καθώς και προτεινόμενες απαντήσεις (Suggested answers) για τις ασκήσεις προφορικών σε κάθε unit (133 σελίδων) 3) τα CDs για τις ασκήσεις της Ακουστικής ικανότητας (Listening) για κάθε ένα unit --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Succeed in MSU 8 practice tests-level C2
Succeed in MSU 8 practice tests-level C2
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πωλείται ολοκαίνουργιο βιβλίο Αγγλικών της σειράς ‘Succeed in MSU’ - 8 Practice Tests- CELP/ Level C2 που αφορά τις εξετάσεις State University of Michigan σε επίπεδο Proficiency, το οποίο είναι ιδανικό για προσωπική μελέτη ‘Self-study’ και προετοιμασία καθώς περιλαμβάνει: 1) το βιβλίο του μαθητή ‘Student’s Book’ με οκτώ (8) πλήρη Practice Tests (Writing, Grammar, Reading, Listening, Speaking) (175 σελίδων) 2) ξεχωριστό φυλλάδιο με τις λύσεις (Key) για κάθε ένα τέστ 3) ξεχωριστό Booklet με όλους τους διαλόγους (Transcripts) για το μέρος της Ακουστικής ικανότητας (Listening) για κάθε ένα τέστ 4) ξεχωριστό γλωσσάρι ‘Glossary’ με το λεξιλόγιο για κάθε ένα τέστ 5) τα CDs για κάθε ένα τέστ. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Succeed in MSU 8 practice tests-level C2
Succeed in MSU 8 practice tests-level C2
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πωλείται ολοκαίνουργιο βιβλίο Αγγλικών της σειράς ‘Succeed in MSU’ - 8 Practice Tests- CELP/ Level C2 που αφορά τις εξετάσεις State University of Michigan σε επίπεδο Proficiency, το οποίο είναι ιδανικό για προσωπική μελέτη ‘Self-study’και προετοιμασία καθώς περιλαμβάνει: 1) το βιβλίο του μαθητή ‘Student’s Book’ με οκτώ (8) πλήρη Practice Tests (Writing, Grammar, Reading, Listening, Speaking) 2) ξεχωριστό φυλλάδιο με τις λύσεις (Key) για κάθε ένα τέστ 3) ξεχωριστό Booklet με όλους τους διαλόγους (Transcripts) για το μέρος της Ακουστικής ικανότητας (Listening) για κάθε ένα τέστ 4) ξεχωριστό γλωσσάρι ‘Glossary’με το λεξιλόγιο για κάθε ένα τέστ 5) τα CDs για κάθε ένα τέστ. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Mastering Michigan Course Book, Practice Test Book, Companion & CDs
Mastering Michigan Course Book, Practice Test Book, Companion & CDs
52,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πωλείται ολοκαίνουργιο σετ βιβλίων Αγγλικών της σειράς ‘Mastering Michigan’ που αφορά τις εξετάσεις Michigan Proficiency (ECPE), το οποίο είναι ιδανικό για προσωπική μελέτη ‘Self-study’και προετοιμασία για τις εν λόγω εξετάσεις καθώς περιλαμβάνει τόσο τα βιβλία του μαθητή όσο και αυτά του καθηγητή. Το σετ αποτελείται από πέντε (5) βιβλία στο σύνολο τους: 1) ένα (1) βιβλίο μαθητή ‘Student’s Course Book’ το οποίο περιλαμβάνει έξι (6) Units και το αντίστοιχο βιβλίο του καθηγητή με τις λύσεις ‘Teacher’s Course Book’, 180 σελίδες το κάθε ένα. 2) ένα (1) βιβλίο μαθητή ‘Student’s Practice Test book’ το οποίο περιλαμβάνει επτά (7) Practice Tests και το αντίστοιχο βιβλίο του καθηγητή με τις λύσεις ‘Teacher’s Practice Test Book’, 168 σελίδες το κάθε ένα. 3) ένα (1) βιβλίο με το λεξιλόγιο ‘Teacher’s Companion’ και για τα δύο αυτά βιβλία, 144 σελίδες. Να σημειωθεί πως σε κάθε ένα απο τα επτά (7) τέστ του βιβλίου‘Student’s Practice Test book’ έχουν επικολληθεί οι αντίστοιχες ερωτήσεις για τα τρία ‘Segments’ του τρίτου μέρους (Part 03) της Ακουστικής εξέτασης ‘Listening’, καθώς αυτά δεν είχαν εκτυπωθεί όταν εξεδόθη το βιβλίο το 2009, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται επακριβώς στο παρόν format των εξετάσεων. Ωστόσο, οι ερωτήσεις αυτές είναι εκτυπωμένες στο αντίστοιχο βιβλίο του καθηγητή ‘Teacher’s Practice Test Book’, το οποίο είναι πιο πρόσφατης έκδοσης. Το σετ συνοδεύεται επίσης από: 1) τα CDs για τις ασκήσεις ακουστικής των επτά (7) Practice Tests και μάλιστα σε δύο (2) σετ, σε περίπτωση που κάποιο από τα CDs δεν λειτουργεί. 2) ξεχωριστό booklet που περιλαμβάνει επτά (7) τέστ προφορικών καθώς και ενδεικτικές απαντήσεις για κάθε ένα από τα επτά (7) Practice Tests του ‘Student’s Practice Test Book’, με βάση το παρόν format των εξετάσεων. 3) ξεχωριστό booklet που περιλαμβάνει έξι (6) ‘Revision tests’ (Τέστ Επανάληψης) για τα αντίστοιχα έξι (6) Units του ‘Student’s Course Book’ καθώς και από το αντίστοιχο booklet με τις λύσεις, στο σύνολο δύο (2) booklets. 4) ξεχωριστό booklet που περιλαμβάνει συνολικά δέκατέσσερα (14) Cloze tests, δύο (2) για κάθε ένα από τα επτά (7) Practice Tests του ‘Student’s Practice Test Book’ καθώς και το αντίστοιχο booklet με τις λύσεις με βάση το παρόν format των εξετάσεων, στο σύνολο δύο (2) booklets. 5) ξεχωριστό booklet που περιλαμβάνει δέκα έξι (16) επιπλέον Cloze tests για επιπλέον εξάσκηση (Extra Practice)καθώς και το αντίστοιχο booklet με τις λύσεις, με βάση το παρόν format των εξετάσεων, στο σύνολο δύο (2) booklets. --- Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.