Βιβλία πωλητή
 (6)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς PayPal
Περιοχή:
Αθήνα, Αττική
Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου
Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου
7,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, 1821-1941 (ΤΕΥΧΟΣ Α')
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, 1821-1941 (ΤΕΥΧΟΣ Α')
2,00 € 8,90 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Η οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας
Η οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
5,00 € 17,72 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Η κρίση του θεσμού της φυλακής και οι μη φυλακτικές κυρώσεις
Η κρίση του θεσμού της φυλακής και οι μη φυλακτικές κυρώσεις
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Το δίκαιο των διεθνών οργανισμών
Το δίκαιο των διεθνών οργανισμών
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Βασικά στοιχεία της συνθήκης του Μάαστριχτ
Βασικά στοιχεία της συνθήκης του Μάαστριχτ
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασικά στοιχεία της συνθήκης του Άμστερνταμ
Βασικά στοιχεία της συνθήκης του Άμστερνταμ
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ποινικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Διοικητικό δικονομικό δίκαιο
Διοικητικό δικονομικό δίκαιο
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου
Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη
Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Ποινικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη
Εισαγωγή στη διεθνή δικαιοσύνη
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
10,00 € 16,83 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενικό διοικητικό δίκαιο
Γενικό διοικητικό δίκαιο
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σωφρονιστικοί κανόνες
Σωφρονιστικοί κανόνες
7,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Διεθνείς σχέσεις
Διεθνείς σχέσεις
7,00 € 27,45 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Συνταγματικό δίκαιο. Ατομικά δικαιώματα
Συνταγματικό δίκαιο. Ατομικά δικαιώματα
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συνταγματικό δίκαιο. Ατομικά δικαιώματα
Συνταγματικό δίκαιο. Ατομικά δικαιώματα
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
10,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Δίκαιο της θάλασσας
Δίκαιο της θάλασσας
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Εμπορικός κώδικας
Εμπορικός κώδικας
15,00 € 53,57 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο
Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Εμπορικές εταιρίες
Εμπορικές εταιρίες
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Ποινική καταστολή
Ποινική καταστολή
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
10,00 € 14,24 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αναγκαστική εκτέλεση
Αναγκαστική εκτέλεση
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Αναγκαστική εκτέλεση
Αναγκαστική εκτέλεση
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Δίκαιο εμπορικών εταιρειών
Δίκαιο εμπορικών εταιρειών
10,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Γενικό ενοχικό δίκαιο
Γενικό ενοχικό δίκαιο
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ενοχικό δίκαιο
Ενοχικό δίκαιο
5,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
5,00 € 16,91 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή