Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Eurobank
Περιοχή:
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Εκκλησιαστικό δίκαιο
Εκκλησιαστικό δίκαιο
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εγχειρίδιο ειδικού ενοχικού δικαίου
Εγχειρίδιο ειδικού ενοχικού δικαίου
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
27,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εμπορικό δίκαιο
Εμπορικό δίκαιο
25,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ενοχικό δίκαιο
Ενοχικό δίκαιο
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων
Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εργατικό Δίκαιο - Δ' έκδοση
Εργατικό Δίκαιο - Δ' έκδοση
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ποινολογία
Ποινολογία
41,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκαιο του καταναλωτή
Δίκαιο του καταναλωτή
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εμπράγματο δίκαιο
Εμπράγματο δίκαιο
45,00 € 67,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
Γενικές αρχές αστικού δικαίου
40,00 € 74,65 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Δίκαιο της δικαιοπραξίας
Δίκαιο της δικαιοπραξίας
45,00 € 64,69 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας
Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας
25,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Δίκαιο της δικαιοπραξίας
Δίκαιο της δικαιοπραξίας
45,50 € 64,69 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο