Βιβλία πωλητή

Περιοχή: Νέο Ψυχικό, Αττική

Μέθοδοι αποστολής: Ταχυδρομείο, Χέρι με χέρι

Alpha Bank
Εισαγωγή στις πιθανότητες
Εισαγωγή στις πιθανότητες
10,00 € 24,34 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Advanced english for students of economics and business management
Advanced english for students of economics and business management
10,00 € 20,03 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός C++/Visual C++
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός C++/Visual C++
9,00 € 23,89 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Προγραμματισμός σε περιβάλλον παραθύρων Windows 98/NT
Προγραμματισμός σε περιβάλλον παραθύρων Windows 98/NT
7,00 € 22,82 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Basic Business English
Basic Business English
7,00 € 21,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
English for Business Communication
English for Business Communication
5,00 € 21,94 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τόμ. Α΄
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. Τόμ. Α΄
7,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
7,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
10,00 € 25,60 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
e-Επιχειρηματικότητα
e-Επιχειρηματικότητα
11,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Συστήματα βάσεων δεδομένων
Συστήματα βάσεων δεδομένων
19,00 € 43,78 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μαθήματα Στοχαστικών Διαδικασιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Μαθήματα Στοχαστικών Διαδικασιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
9,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Πολυμέσα και εκπαίδευση
Πολυμέσα και εκπαίδευση
16,00 € 30,40 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων & dBase IV/SQL
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων & dBase IV/SQL
6,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στις πιθανότητες
Εισαγωγή στις πιθανότητες
12,00 € 22,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Τεχνολογίες Διαδικτύου
12,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Δίκτυα επικοινωνιών
Δίκτυα επικοινωνιών
10,00 € 30,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα
11,00 € 32,46 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα
Τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα
12,00 € 25,22 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οι διεργασίες της σκέψης στην εποχή της πληροφορίας
Οι διεργασίες της σκέψης στην εποχή της πληροφορίας
12,00 € 20,78 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οδηγός βασικών γνώσεων στη διοίκηση έργων
Οδηγός βασικών γνώσεων στη διοίκηση έργων
19,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
12,00 € 28,62 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Σήματα, συστήματα και αλγόριθμοι
Σήματα, συστήματα και αλγόριθμοι
13,00 € 43,34 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
13,00 € 25,44 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεχνολογία λογισμικού
Τεχνολογία λογισμικού
11,00 € 27,49 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεχνολογία λογισμικού
Τεχνολογία λογισμικού
13,00 € 29,61 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Χρηματοοικονομική διοίκηση
Χρηματοοικονομική διοίκηση
12,00 € 25,08 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή
Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή
9,00 € 16,05 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών
Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών
18,00 € 43,79 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Πολυμέσα θεωρία και πράξη
Πολυμέσα θεωρία και πράξη
11,00 € 25,56 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεχνικές προσομοίωσης
Τεχνικές προσομοίωσης
11,00 € 27,67 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Διαβίου μάθηση
Διαβίου μάθηση
11,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
7,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων
Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων
13,00 € 29,46 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή