Βιβλία πωλητή
 (11)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς
Περιοχή:
Συκιες, Κεντρική Μακεδονία
Ευρωπαϊκή ιστορία
Ευρωπαϊκή ιστορία
60,00 € 93,28 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιστορία της νεότερης Ευρώπης 1492 - 1815
Ιστορία της νεότερης Ευρώπης 1492 - 1815
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945
Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βυζαντινή Τέχνη
Βυζαντινή Τέχνη
34,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφαλιστικό δίκαιο
Ασφαλιστικό δίκαιο
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στο δίκαιο και στο αστικό δίκαιο
Εισαγωγή στο δίκαιο και στο αστικό δίκαιο
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ποινικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
40,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εργατικό δίκαιο
Εργατικό δίκαιο
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εργατικό δίκαιο
Εργατικό δίκαιο
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στρατιωτικός ποινικός κώδικας και συναφή νομοθετήματα
Στρατιωτικός ποινικός κώδικας και συναφή νομοθετήματα
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο
Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο
48,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων
Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων
48,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Στοιχεία κυπριακού δικαίου
Στοιχεία κυπριακού δικαίου
12,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Βασικοί εργατικοί νόμοι
Βασικοί εργατικοί νόμοι
55,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μελέτες για εμβάθυνση στο ποινικό δίκαιο
Μελέτες για εμβάθυνση στο ποινικό δίκαιο
55,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γυμνάσματα στη νεοελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου
Γυμνάσματα στη νεοελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου
9,30 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχαία Ελλάδα Β΄ γυμνασίου
Αρχαία Ελλάδα Β΄ γυμνασίου
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βιολογία Α΄ γυμνασίου
Βιολογία Α΄ γυμνασίου
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ γυμνασίου
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ γυμνασίου
9,30 € 14,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Όρνιθες Γ' Γυμνασίου
Όρνιθες Γ' Γυμνασίου
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσική Β΄ λυκείου
Φυσική Β΄ λυκείου
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσική Β΄ ενιαίου λυκείου γενικής παιδείας
Φυσική Β΄ ενιαίου λυκείου γενικής παιδείας
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσική Γ΄ γυμνασίου
Φυσική Γ΄ γυμνασίου
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κριτήρια αξιολόγησης γεωμετρίας Β΄ λυκείου
Κριτήρια αξιολόγησης γεωμετρίας Β΄ λυκείου
10,30 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφορική Γ΄ γυμνασίου
Πληροφορική Γ΄ γυμνασίου
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωμετρία Α΄ λυκείου
Γεωμετρία Α΄ λυκείου
8,00 € 14,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου
Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου
11,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χημεία Γ΄ γυμνασίου
Χημεία Γ΄ γυμνασίου
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νεολληνική γραμματική
Νεολληνική γραμματική
9,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κοινωνική και πολιτική αγωγή Γ΄ γυμνασίου
Κοινωνική και πολιτική αγωγή Γ΄ γυμνασίου
9,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χημεία Γ΄ γυμνασίου
Χημεία Γ΄ γυμνασίου
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά Α΄ γυμνασίου
Μαθηματικά Α΄ γυμνασίου
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσική Β΄ λυκείου
Φυσική Β΄ λυκείου
10,30 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσική Β΄ ενιαίου λυκείου
Φυσική Β΄ ενιαίου λυκείου
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσική Β΄ λυκείου
Φυσική Β΄ λυκείου
10,30 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χημεία Γ΄ γυμνασίου
Χημεία Γ΄ γυμνασίου
9,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο