Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Όσα κρύβει το σκοτάδι
Όσα κρύβει το σκοτάδι
3,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η Γεωμάντις
Η Γεωμάντις
7,00 € 18,25 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η Γεωμάντις
Η Γεωμάντις
7,00 € 11,95 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τα χρονικά της Αντάκρης
Τα χρονικά της Αντάκρης
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεσκόπησης
Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεσκόπησης
45,00 € 53,88 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σεισμοί και οικιστική ανάπτυξη
Σεισμοί και οικιστική ανάπτυξη
20,00 € 38,82 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χωροταξία - Πολεοδομία - Περιβάλλον στον 21ο αιώνα
Χωροταξία - Πολεοδομία - Περιβάλλον στον 21ο αιώνα
35,00 € 39,81 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην οικονομετρία
Εισαγωγή στην οικονομετρία
70,00 € 111,30 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
43,00 € 60,87 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
23,00 € 44,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο