Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Αιγάλεω, Αττική
Μετρήσεις Ηλεκτρονικά Συστήματα & Αισθητήρια
Μετρήσεις Ηλεκτρονικά Συστήματα & Αισθητήρια
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροεπεξεργαστές
Μικροεπεξεργαστές
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνική και περιβαλλοντική νομοθεσία
Τεχνική και περιβαλλοντική νομοθεσία
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακή σχεδίαση
Ψηφιακή σχεδίαση
9,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δικτύωση Υπολογιστών (7η έκδοση)
Δικτύωση Υπολογιστών (7η έκδοση)
45,00 € 65,01 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
EIB/KNX, Τεχνική ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
EIB/KNX, Τεχνική ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων
17,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προγραμματισμός με τη Visual Basic 6
Προγραμματισμός με τη Visual Basic 6
10,00 € 39,81 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συναρτήσεις Πολλαπλών Μεταβλητών
Συναρτήσεις Πολλαπλών Μεταβλητών
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στους Μικροελεγκτές PICmicro
Εισαγωγή στους Μικροελεγκτές PICmicro
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαφορικός & ολοκληρωτικός λογισμός
Διαφορικός & ολοκληρωτικός λογισμός
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φωτοτεχνια
Φωτοτεχνια
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συμβατικές & Ήπιες μορφές ενέργειας
Συμβατικές & Ήπιες μορφές ενέργειας
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαφορικές Εξισώσεις
Διαφορικές Εξισώσεις
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
25,00 € 65,32 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επιστήμη και τεχνολογία υλικών
Επιστήμη και τεχνολογία υλικών
10,00 € 33,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανική απαραμόρφωτου στερεού Στατική
Μηχανική απαραμόρφωτου στερεού Στατική
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση και διαχείριση έργων
Διοίκηση και διαχείριση έργων
15,00 € 51,10 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς
Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς
40,00 € 149,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο