Βιβλία πωλητή
 (5)

Παράδοση:
Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
PayPal
Περιοχή:
Αθήνα, Αττική
Photoshop CS2 σε απλά μαθήματα
Photoshop CS2 σε απλά μαθήματα
13,00 € 31,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αριθμητικά συστήματα και ψηφιακά κυκλώματα
Αριθμητικά συστήματα και ψηφιακά κυκλώματα
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροηλεκτρονική - Τόμος Α'
Μικροηλεκτρονική - Τόμος Α'
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Frontpage 2003
Frontpage 2003
4,00 € 21,52 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροηλεκτρονική
Μικροηλεκτρονική
26,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Mastering MATLAB 6
Mastering MATLAB 6
9,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Short Order HTML 4
Short Order HTML 4
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Cmos Vlsi
Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Cmos Vlsi
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ο Επεξεργαστής 8086 - Από την Θεωρία στην Πράξη
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ο Επεξεργαστής 8086 - Από την Θεωρία στην Πράξη
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
C ++ προγραμματισμός
C ++ προγραμματισμός
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην Java 2
Εισαγωγή στην Java 2
12,00 € 33,12 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συμβολικές γλώσσες και αρχιτεκτονική μικροεπεξεργαστών
Συμβολικές γλώσσες και αρχιτεκτονική μικροεπεξεργαστών
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά Γ΄ λυκείου
Μαθηματικά Γ΄ λυκείου
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονα Tηλεπικοινωνιακά και Διαδικτυακά Πρωτόκολλα
Σύγχρονα Tηλεπικοινωνιακά και Διαδικτυακά Πρωτόκολλα
25,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Διαδικτυακός προγραμματισμός Java
Διαδικτυακός προγραμματισμός Java
7,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων
Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων
3,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Κατανεμημένα συστήματα με Java
Κατανεμημένα συστήματα με Java
5,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων
Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων
5,00 € 14,02 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογίες Διαδικτύου
Τεχνολογίες Διαδικτύου
11,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας
Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας
12,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Σύγχρονη εργονομία
Σύγχρονη εργονομία
32,00 € 40,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πολυμέσα θεωρία και πράξη
Πολυμέσα θεωρία και πράξη
7,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας
Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Προγραμματισμός σε περιβάλλον παραθύρων Windows 98/NT
Προγραμματισμός σε περιβάλλον παραθύρων Windows 98/NT
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων
Πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων
50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφάλεια της πληροφορίας
Ασφάλεια της πληροφορίας
6,00 € 27,38 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων & dBase IV/SQL
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων & dBase IV/SQL
6,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή