Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Eurobank
Περιοχή:
Άγιος Δημήτριος, Αττική
Ποιήματα
Ποιήματα
8,00 € 11,84 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά Συστήματα Προσεγγίσεις Ανάπτυξη Πραγμάτωση
Πληροφοριακά Συστήματα Προσεγγίσεις Ανάπτυξη Πραγμάτωση
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Cloud Computing: Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική
Cloud Computing: Αρχές, Τεχνολογία και Αρχιτεκτονική
25,00 € 33,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
12,00 € 22,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αναγνώριση προτύπων
Αναγνώριση προτύπων
48,00 € 53,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δικτύωση υπολογιστών
Δικτύωση υπολογιστών
25,00 € 52,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες
Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές
Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές
45,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στους αλγόριθμους
Εισαγωγή στους αλγόριθμους
30,00 € 56,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
15,00 € 21,44 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Java Προγραμματισμός 10η Έκδοση
Java Προγραμματισμός 10η Έκδοση
35,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
C Προγραμματισμός, 7η Έκδοση
C Προγραμματισμός, 7η Έκδοση
25,00 € 46,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Από τη λογική στο λογικό προγραμματισμό και την Prolog
Από τη λογική στο λογικό προγραμματισμό και την Prolog
20,00 € 37,31 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προγραμματισμός Internet και World Wide Web
Προγραμματισμός Internet και World Wide Web
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακές Επικοινωνίες
Ψηφιακές Επικοινωνίες
35,00 € 52,21 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων στη Java
Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων στη Java
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών
Διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το Περιβάλλον προγραμματισμού UNIX
Το Περιβάλλον προγραμματισμού UNIX
20,00 € 22,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων
Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
40,00 € 52,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων
Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων
23,00 € 28,01 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασικές αρχές ασφάλειας δικτύων
Βασικές αρχές ασφάλειας δικτύων
25,00 € 27,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία λογισμικού
Τεχνολογία λογισμικού
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
40,00 € 55,96 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη
40,00 € 63,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκτυα υπολογιστών
Δίκτυα υπολογιστών
40,00 € 60,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο