Βιβλία πωλητή
 (8)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Eurobank Εθνική Τράπεζα Alpha Bank
Περιοχή:
Αμπελάκια, Αττική
Ελληνικό Microsoft Office 2000
Ελληνικό Microsoft Office 2000
5,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στην πληροφορική & στον αυτοματισμό γραφείου
Εισαγωγή στην πληροφορική & στον αυτοματισμό γραφείου
8,00 € 25,48 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοικητικά πληροφοριακά συστήματα
Διοικητικά πληροφοριακά συστήματα
5,00 € 21,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πολιτικές υγείας στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες
Πολιτικές υγείας στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην οικονομική
Εισαγωγή στην οικονομική
6,00 € 34,37 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Σύγχρονη μικροοικονομική
Σύγχρονη μικροοικονομική
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική λογιστική σε ευρώ
Γενική λογιστική σε ευρώ
6,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Μαθήματα βάσεων δεδομένων
Μαθήματα βάσεων δεδομένων
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένη στατιστική
Εφαρμοσμένη στατιστική
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
Διοίκηση και διαχείριση νοσοκομείου
8,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διάλογοι για το νοσοκομειακό management
Διάλογοι για το νοσοκομειακό management
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
7,00 € 19,08 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργάνωση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας
Οργάνωση υπηρεσιών και συστημάτων υγείας
8,00 € 33,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο