Βιβλία πωλητή
 (7)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Αθήνα, Αττική
Θεωρία δακτυλίων
Θεωρία δακτυλίων
25,00 € 65,93 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών
Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά και εφαρμογές
Μαθηματικά και εφαρμογές
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διακριτά Μαθηματικά
Διακριτά Μαθηματικά
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αλγόριθμοι
Αλγόριθμοι
5,00 € 17,95 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προσομοίωση και εφαρμογές
Προσομοίωση και εφαρμογές
3,00 € 28,42 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κατανεμημένα συστήματα
Κατανεμημένα συστήματα
20,00 € 53,12 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεταμαθηματικά
Μεταμαθηματικά
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση Fourier
Ανάλυση Fourier
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακή σχεδίαση
Ψηφιακή σχεδίαση
5,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
SQL Server 2000: A Beginner's Guide (Book/CD-ROM)
SQL Server 2000: A Beginner's Guide (Book/CD-ROM)
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων
Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων
Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
20,00 € 53,76 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
47,00 € 99,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
74,00 € 110,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΔΙΤΟΜΟ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΔΙΤΟΜΟ)
77,00 € 140,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Electronic Commerce 2010
Electronic Commerce 2010
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α+Β
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α+Β
88,00 € 114,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Data Mining
Data Mining
20,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
62,00 € 110,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Λογισμικού
Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Λογισμικού
5,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μαθηματικά και εφαρμογές
Μαθηματικά και εφαρμογές
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μοντέλα αποφάσεων
Μοντέλα αποφάσεων
10,00 € 35,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικός προγραμματισμός και θεωρία παιγνίων
Μαθηματικός προγραμματισμός και θεωρία παιγνίων
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο