Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Σχεσιακές βάσεις δεδομένων
Σχεσιακές βάσεις δεδομένων
10,00 € 15,82 €
Κατάσταση:
Καλή
Υλοποίηση εφαρμογών με γλώσσα SQL
Υλοποίηση εφαρμογών με γλώσσα SQL
10,00 € 23,85 €
Κατάσταση:
Καλή
Μαθηματική ανάλυση
Μαθηματική ανάλυση
10,00 € 42,60 €
Κατάσταση:
Καλή