Βιβλία πωλητή
 (4)

Παράδοση:
Πληρωμή:
Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς
Περιοχή:
Λαμία, Στερεά Ελλάδα
Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών και Οικονομικών Αποφάσεων
Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών και Οικονομικών Αποφάσεων
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πολιτιστική αναπαράσταση
Πολιτιστική αναπαράσταση
8,00 € 18,10 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τουριστικό δίκαιο
Τουριστικό δίκαιο
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μάνατζμεντ
Μάνατζμεντ
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομία και πολιτισμός
Οικονομία και πολιτισμός
15,00 € 20,90 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Επιχειρηματικότητα και συστήματα επικοινωνίας τουριστικών επιχειρήσεων
Επιχειρηματικότητα και συστήματα επικοινωνίας τουριστικών επιχειρήσεων
30,00 € 44,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση ξενοδοχείων
Διοίκηση ξενοδοχείων
15,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
46,00 € 84,15 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αειφορία και εναλλακτικός τουρισμός
Αειφορία και εναλλακτικός τουρισμός
18,00 € 23,53 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φορολογικό Δίκαιο Ε' έκδοση
Φορολογικό Δίκαιο Ε' έκδοση
35,00 € 66,75 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εταιρική εικόνα
Εταιρική εικόνα
8,00 € 11,55 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Βασικές αρχές του μάρκετινγκ
Βασικές αρχές του μάρκετινγκ
24,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμογές Η/Υ στον τουρισμό
Εφαρμογές Η/Υ στον τουρισμό
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τουριστική γεωγραφία
Τουριστική γεωγραφία
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οι Έλληνες της Δύσης
Οι Έλληνες της Δύσης
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηθική φιλοσοφία
Ηθική φιλοσοφία
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λεξικόν λατινοελληνικόν
Λεξικόν λατινοελληνικόν
23,00 € 29,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γλώσσα
Γλώσσα
16,00 € 25,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας 2000 - 31 π.Χ.
Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας 2000 - 31 π.Χ.
25,00 € 31,80 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Έρως, θέρος πόλεμος
Έρως, θέρος πόλεμος
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συγκριτική γραμματολογία
Συγκριτική γραμματολογία
12,00 € 15,76 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204-μία πολιτική ιστορία
Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204-μία πολιτική ιστορία
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας
24,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η ασπίδα της Σπάρτης
Η ασπίδα της Σπάρτης
6,00 € 6,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αισχύλος
Αισχύλος
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η ρητορική στην αρχαιότητα
Η ρητορική στην αρχαιότητα
18,00 € 21,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η εποχή του Αυγούστου
Η εποχή του Αυγούστου
17,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας
Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας
46,00 € 47,70 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο