Βιβλία πωλητή
 (2)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς
Περιοχή:
Λαμία, Στερεά Ελλάδα
Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών και Οικονομικών Αποφάσεων
Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών και Οικονομικών Αποφάσεων
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πολιτιστική αναπαράσταση
Πολιτιστική αναπαράσταση
8,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τουριστικό δίκαιο
Τουριστικό δίκαιο
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μάνατζμεντ
Μάνατζμεντ
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομία και πολιτισμός
Οικονομία και πολιτισμός
15,00 € 29,86 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Επιχειρηματικότητα και συστήματα επικοινωνίας τουριστικών επιχειρήσεων
Επιχειρηματικότητα και συστήματα επικοινωνίας τουριστικών επιχειρήσεων
30,00 € 49,77 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση ξενοδοχείων
Διοίκηση ξενοδοχείων
15,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
English for Students of History and Archaeology
English for Students of History and Archaeology
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
46,00 € 99,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τουριστική ανάπτυξη και σχεδιασμός
Τουριστική ανάπτυξη και σχεδιασμός
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αειφορία και εναλλακτικός τουρισμός
Αειφορία και εναλλακτικός τουρισμός
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φορολογικό Δίκαιο Ε' έκδοση
Φορολογικό Δίκαιο Ε' έκδοση
35,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εταιρική εικόνα
Εταιρική εικόνα
8,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Βασικές αρχές του μάρκετινγκ
Βασικές αρχές του μάρκετινγκ
24,00 € 53,39 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμογές Η/Υ στον τουρισμό
Εφαρμογές Η/Υ στον τουρισμό
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τουριστική γεωγραφία
Τουριστική γεωγραφία
12,00 € 22,26 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οι Έλληνες της Δύσης
Οι Έλληνες της Δύσης
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηθική φιλοσοφία
Ηθική φιλοσοφία
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λεξικόν λατινοελληνικόν
Λεξικόν λατινοελληνικόν
23,00 € 36,82 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γλώσσα
Γλώσσα
16,00 € 28,86 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων
Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας 2000 - 31 π.Χ.
Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας 2000 - 31 π.Χ.
25,00 € 31,80 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ο αναρχικός των δύο κόσμων
Ο αναρχικός των δύο κόσμων
9,00 € 15,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Έρως, θέρος πόλεμος
Έρως, θέρος πόλεμος
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συγκριτική γραμματολογία
Συγκριτική γραμματολογία
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Σύγχρονο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
65,00 € 116,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204-μία πολιτική ιστορία
Η βυζαντινή αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204-μία πολιτική ιστορία
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας
Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας
24,00 € 29,86 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το χειρόγραφο
Το χειρόγραφο
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η ασπίδα της Σπάρτης
Η ασπίδα της Σπάρτης
6,00 € 6,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αισχύλος
Αισχύλος
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η ρητορική στην αρχαιότητα
Η ρητορική στην αρχαιότητα
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η εποχή του Αυγούστου
Η εποχή του Αυγούστου
17,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας
Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας
46,00 € 63,52 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο