Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Γλυφάδα, Αττική
Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών
Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασύρματες Επικοινωνίες
Ασύρματες Επικοινωνίες
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
25,00 € 46,97 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
14,00 € 23,74 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία λογισμικού
Τεχνολογία λογισμικού
15,00 € 26,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία λογισμικού
Τεχνολογία λογισμικού
16,00 € 28,01 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας
Διαχείριση τεχνολογίας και καινοτομίας
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκτυα επικοινωνιών
Δίκτυα επικοινωνιών
15,00 € 27,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πλήρες εγχειρίδιο του UNIX
Πλήρες εγχειρίδιο του UNIX
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες
Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα τηλεπικοινωνιών
Συστήματα τηλεπικοινωνιών
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δορυφορικές επικοινωνίες
Δορυφορικές επικοινωνίες
28,00 € 36,72 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
65,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κατανεμημένα συστήματα
Κατανεμημένα συστήματα
40,00 € 50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκτυα υπολογιστών
Δίκτυα υπολογιστών
50,00 € 60,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Java προγραμματισμός
Java προγραμματισμός
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών
Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών
30,00 € 43,79 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις
Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Από τη λογική στο λογικό προγραμματισμό και την Prolog
Από τη λογική στο λογικό προγραμματισμό και την Prolog
25,00 € 37,31 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πρωτόκολλο TCP/IP
Πρωτόκολλο TCP/IP
20,00 € 52,21 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές οικονομικής θεωρίας
Αρχές οικονομικής θεωρίας
65,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκαιο της δικαιοπραξίας
Δίκαιο της δικαιοπραξίας
50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο