Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Windows 98 Programming Bible
Windows 98 Programming Bible
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Windows 98 Developer's Handbook
Windows 98 Developer's Handbook
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
9,00 €
Κατάσταση:
Καλή