Βιβλία πωλητή
 (12)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Eurobank
Περιοχή:
Καλλιθέα, Αττική
Συστήματα βάσεων δεδομένων
Συστήματα βάσεων δεδομένων
40,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεχνική μηχανική
Τεχνική μηχανική
21,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχειωδης Διαφορικη Γεωμετρια
Στοιχειωδης Διαφορικη Γεωμετρια
5,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση
Ανάλυση
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πανεπιστημιακή φυσική
Πανεπιστημιακή φυσική
50,00 € 89,04 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χώρος και μνήμη
Χώρος και μνήμη
10,75 € 18,75 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Οικονομική γεωγραφία
Οικονομική γεωγραφία
11,80 € 25,77 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανολογικό Σχέδιο
Μηχανολογικό Σχέδιο
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μα είναι αυτό τέχνη;
Μα είναι αυτό τέχνη;
11,50 € 13,59 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γραμμικό σχέδιο
Γραμμικό σχέδιο
8,90 € 16,96 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αριθμητική ανάλυση
Αριθμητική ανάλυση
12,00 € 24,34 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων
Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων
14,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση
Εισαγωγή στην οικονομική ανάλυση
18,00 € 21,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αναλυτική προσέγγιση κεντρικών θερμάνσεων
Αναλυτική προσέγγιση κεντρικών θερμάνσεων
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην τοπογραφία
Εισαγωγή στην τοπογραφία
9,50 € 27,26 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα σιδηροδρομικών μεταφορών
Συστήματα σιδηροδρομικών μεταφορών
50,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένη γεωδαισία
Εφαρμοσμένη γεωδαισία
32,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προστασία μνημείων
Προστασία μνημείων
8,00 € 14,64 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωμετρική γεωδαισία και δίκτυα
Γεωμετρική γεωδαισία και δίκτυα
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο