Βιβλία πωλητή
 (2)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Ταύρος, Αττική
Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής
Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων
Στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επιχειρησιακή έρευνα
Επιχειρησιακή έρευνα
6,00 € 24,34 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προσομοίωση και εφαρμογές
Προσομοίωση και εφαρμογές
5,00 € 28,42 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοικητική επιστήμη
Διοικητική επιστήμη
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συνεργατισμός και οικονομική ανάπτυξη
Συνεργατισμός και οικονομική ανάπτυξη
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστική εταιριών
Λογιστική εταιριών
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση-Διαχείριση Έργου
Διοίκηση-Διαχείριση Έργου
8,00 € 30,43 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση
Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση
8,00 € 24,99 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στατιστική
Στατιστική
8,00 € 44,52 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανογραφημένη αναλυτική λογιστική - Κοστολόγηση
Μηχανογραφημένη αναλυτική λογιστική - Κοστολόγηση
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση δεδομένων με το SPSS 14.0 for Windows
Ανάλυση δεδομένων με το SPSS 14.0 for Windows
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική λογιστική σε ευρώ
Γενική λογιστική σε ευρώ
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστικές εφαρμογές με μηχανογραφικό σύστημα
Λογιστικές εφαρμογές με μηχανογραφικό σύστημα
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένη στατιστική
Εφαρμοσμένη στατιστική
8,00 € 31,16 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα
Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανώτερα Μαθηματικά
Ανώτερα Μαθηματικά
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομικά Μαθηματικά
Οικονομικά Μαθηματικά
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μαθηματικά
Μαθηματικά
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γραμμική άλγεβρα
Γραμμική άλγεβρα
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λειτουργικά συστήματα
Λειτουργικά συστήματα
17,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
9,00 € 80,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεταγλωττιστές γλωσσών προγραμματισμού
Μεταγλωττιστές γλωσσών προγραμματισμού
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Word, Access, Excel, VBA
Word, Access, Excel, VBA
10,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Η γλώσσα προγραμματισμού C
Η γλώσσα προγραμματισμού C
8,00 € 22,02 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεχνολογίες διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο
Τεχνολογίες διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
CRM διαχείριση πελατειακών σχέσεων
CRM διαχείριση πελατειακών σχέσεων
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία πολυμέσων
Τεχνολογία πολυμέσων
7,00 € 56,04 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάπτυξη προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων
Ανάπτυξη προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων
5,00 € 32,46 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
7,00 € 53,76 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα
4,00 € 32,46 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο