Βιβλία πωλητή
 (5)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Ταύρος, Αττική
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Δίκαιο εμπορικών εταιριών
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων
Στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επιχειρησιακή έρευνα
Επιχειρησιακή έρευνα
6,00 € 24,34 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προσομοίωση και εφαρμογές
Προσομοίωση και εφαρμογές
5,00 € 19,89 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συνεργατισμός και οικονομική ανάπτυξη
Συνεργατισμός και οικονομική ανάπτυξη
4,00 € 14,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία
5,00 € 31,33 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστική εταιριών
Λογιστική εταιριών
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση
Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση
8,00 € 21,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στατιστική
Στατιστική
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μηχανογραφημένη αναλυτική λογιστική - Κοστολόγηση
Μηχανογραφημένη αναλυτική λογιστική - Κοστολόγηση
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση δεδομένων με το SPSS 14.0 for Windows
Ανάλυση δεδομένων με το SPSS 14.0 for Windows
8,00 € 37,10 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική λογιστική σε ευρώ
Γενική λογιστική σε ευρώ
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστικές εφαρμογές με μηχανογραφικό σύστημα
Λογιστικές εφαρμογές με μηχανογραφικό σύστημα
8,00 € 21,25 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένη στατιστική
Εφαρμοσμένη στατιστική
8,00 € 31,16 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα
Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομικά Μαθηματικά
Οικονομικά Μαθηματικά
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Λειτουργικά συστήματα
Λειτουργικά συστήματα
17,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
12,00 € 22,05 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
9,00 € 80,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μεταγλωττιστές γλωσσών προγραμματισμού
Μεταγλωττιστές γλωσσών προγραμματισμού
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Word, Access, Excel, VBA
Word, Access, Excel, VBA
10,00 € 37,62 €
Κατάσταση:
Καλή
Η γλώσσα προγραμματισμού C
Η γλώσσα προγραμματισμού C
8,00 € 22,02 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεχνολογίες διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο
Τεχνολογίες διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία πολυμέσων
Τεχνολογία πολυμέσων
7,00 € 37,26 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάπτυξη προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων
Ανάπτυξη προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα
4,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη
16,00 € 47,82 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στην PHP για τον παγκόσμιο ιστό
Εισαγωγή στην PHP για τον παγκόσμιο ιστό
12,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Εισαγωγή στη MySQL
Εισαγωγή στη MySQL
7,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γλώσσα C++ με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
Γλώσσα C++ με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
8,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Java Τόμος Β'
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Java Τόμος Β'
9,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μάθετε το Macromedia Dreamweaver 8 σε 24 ώρες
Μάθετε το Macromedia Dreamweaver 8 σε 24 ώρες
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο