Βιβλία πωλητή
 (2)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Alpha Bank PayPal
Περιοχή:
Αθήνα, Αττική
Τεχνολογία λογισμικού
Τεχνολογία λογισμικού
20,00 € 27,62 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Τεχνολογία λογισμικού
Τεχνολογία λογισμικού
20,00 € 29,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες
Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές ΙΙ
Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές ΙΙ
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές
Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά αποφάσεων
Μαθηματικά αποφάσεων
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ανάλυση Fourier
Ανάλυση Fourier
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση Fourier
Ανάλυση Fourier
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής στην επιστήμη των υπολογιστών
Στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής στην επιστήμη των υπολογιστών
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διακριτά Μαθηματικά
Διακριτά Μαθηματικά
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πιθανότητες, στατιστική
Πιθανότητες, στατιστική
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικά και εφαρμογές
Μαθηματικά και εφαρμογές
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην Επιστήμη των υπολογιστών
Εισαγωγή στην Επιστήμη των υπολογιστών
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δομημένος Προγραμματισμός Pascal - Turbo Pascal
Δομημένος Προγραμματισμός Pascal - Turbo Pascal
6,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Essay Writing for Academic Purposes
Essay Writing for Academic Purposes
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας
Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη ναυτιλία
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη ναυτιλία
20,00 € 25,48 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαδικτυακός προγραμματισμός Java
Διαδικτυακός προγραμματισμός Java
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός C++/Visual C++
Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός C++/Visual C++
10,00 € 24,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο