Βιβλία πωλητή
 (6)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Περιοχή:
Βέροια, Κεντρική Μακεδονία
Google Hacks
Google Hacks
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες
Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες
4,00 € 11,52 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ψηφιακά ηλεκτρονικά
Ψηφιακά ηλεκτρονικά
23,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Χρήση υπολογιστών και διαχείριση αρχείων Windows XP
Χρήση υπολογιστών και διαχείριση αρχείων Windows XP
3,00 € 10,96 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino
Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κεραίες
Κεραίες
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα
Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα
35,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με τη γλώσσα VHDL
Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων με τη γλώσσα VHDL
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα
Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Δίκτυα οπτικών ινών
Δίκτυα οπτικών ινών
15,00 € 27,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακές επικοινωνίες
Ψηφιακές επικοινωνίες
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα
Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα
10,00 € 22,90 €
Κατάσταση:
Καλή
Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
28,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηλεκτρικά κυκλώματα
Ηλεκτρικά κυκλώματα
20,00 € 40,69 €
Κατάσταση:
Καλή
Δίκτυα υπολογιστών
Δίκτυα υπολογιστών
40,00 € 55,19 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεωρία τηλεπικοινωνιακής κινήσεως και εφαρμογές
Θεωρία τηλεπικοινωνιακής κινήσεως και εφαρμογές
20,00 € 25,03 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα Επικοινωνίας
Συστήματα Επικοινωνίας
20,00 € 29,99 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οπτικά δίκτυα τεχνολογίας WDM
Οπτικά δίκτυα τεχνολογίας WDM
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δορυφορικές επικοινωνίες
Δορυφορικές επικοινωνίες
28,00 € 36,72 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μικροηλεκτρονική - Τόμος Α'
Μικροηλεκτρονική - Τόμος Α'
35,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών
30,00 € 49,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ)
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Δίκτυα οπτικών ινών
Δίκτυα οπτικών ινών
15,00 € 27,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εξόρυξη από μεγάλα σύνολα δεδομένων
Εξόρυξη από μεγάλα σύνολα δεδομένων
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων
Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων
30,00 € 40,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
JAVA, Μια εισαγωγή στην Επίλυση Προβλημάτων και στον Προγραμματισμό
JAVA, Μια εισαγωγή στην Επίλυση Προβλημάτων και στον Προγραμματισμό
53,00 € 64,23 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στον προγραμματισμό Java
Εισαγωγή στον προγραμματισμό Java
43,00 € 68,11 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αυτόματη τηλεφωνία
Αυτόματη τηλεφωνία
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δικτύωση Υπολογιστών
Δικτύωση Υπολογιστών
15,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Θεωρία και προβλήματα στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος
Θεωρία και προβλήματα στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος
20,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων
Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
50,00 € 71,55 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
English for Basic Electronics
English for Basic Electronics
20,00 € 32,15 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο