Βιβλία πωλητή
 (3)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ ΕΛΤΑ Αντικαταβολή Χέρι με χέρι ACS ΕΛΤΑ Courier ACS Αντικαταβολή ΕΛΤΑ Courier Αντικαταβολή
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς
Περιοχή:
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή
10,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Τοπογραφικοί Υπολογισμοί και Συνορθώσεις Δικτύων
Τοπογραφικοί Υπολογισμοί και Συνορθώσεις Δικτύων
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πλυθυσμιακή- Δημογραφική ανάλυση του χώρου
Πλυθυσμιακή- Δημογραφική ανάλυση του χώρου
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών
25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών
9,00 € 31,80 €
Κατάσταση:
Καλή
Σχεδίαση με Η/Υ
Σχεδίαση με Η/Υ
5,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Αναλυτική φωτογραμμετρία
Αναλυτική φωτογραμμετρία
8,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
5,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων
Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων
10,00 € 20,99 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση Fourier
Ανάλυση Fourier
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος 2, Ηλεκτρομαγνητισμός
Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, Τόμος 2, Ηλεκτρομαγνητισμός
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία
Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία
8,00 € 21,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία χαρτογραφίας
Στοιχεία χαρτογραφίας
10,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδιασμός των Μεταφορών και Κυκλοφοριακή Τεχνική Τόμος 1
Σχεδιασμός των Μεταφορών και Κυκλοφοριακή Τεχνική Τόμος 1
7,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Οδοποιΐα 1- Χαράξεις Θεωρία και Πρακτική
Οδοποιΐα 1- Χαράξεις Θεωρία και Πρακτική
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
18,00 € 35,62 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αλγόριθμοι Προγράμματα Εφαρμογές με Fortran και Visual Basic
Αλγόριθμοι Προγράμματα Εφαρμογές με Fortran και Visual Basic
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογισμός 2
Λογισμός 2
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην τοπογραφία
Εισαγωγή στην τοπογραφία
14,00 € 33,92 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμογές θεωρίας δυναμικού
Εφαρμογές θεωρίας δυναμικού
18,00 € 45,79 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γραμμικό σχέδιο
Γραμμικό σχέδιο
10,00 € 21,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
10,00 € 26,50 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας της γης
Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας της γης
10,00 € 24,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο