Βιβλία πωλητή
 (5)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ ΕΛΤΑ Αντικαταβολή Χέρι με χέρι ACS ΕΛΤΑ Courier ACS Αντικαταβολή ΕΛΤΑ Courier Αντικαταβολή
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς
Περιοχή:
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή
10,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Τοπογραφικοί Υπολογισμοί και Συνορθώσεις Δικτύων
Τοπογραφικοί Υπολογισμοί και Συνορθώσεις Δικτύων
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πλυθυσμιακή- Δημογραφική ανάλυση του χώρου
Πλυθυσμιακή- Δημογραφική ανάλυση του χώρου
15,00 € 21,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών
25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών
9,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Σχεδίαση με Η/Υ
Σχεδίαση με Η/Υ
5,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Αναλυτική φωτογραμμετρία
Αναλυτική φωτογραμμετρία
8,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
5,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων
Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση Fourier
Ανάλυση Fourier
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία
Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία
8,00 € 16,96 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία χαρτογραφίας
Στοιχεία χαρτογραφίας
10,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σχεδιασμός των Μεταφορών και Κυκλοφοριακή Τεχνική Τόμος 1
Σχεδιασμός των Μεταφορών και Κυκλοφοριακή Τεχνική Τόμος 1
7,00 €
Κατάσταση:
Καλή
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
18,00 € 35,62 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αλγόριθμοι Προγράμματα Εφαρμογές με Fortran και Visual Basic
Αλγόριθμοι Προγράμματα Εφαρμογές με Fortran και Visual Basic
5,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην τοπογραφία
Εισαγωγή στην τοπογραφία
14,00 € 27,26 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμογές θεωρίας δυναμικού
Εφαρμογές θεωρίας δυναμικού
18,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γραμμικό σχέδιο
Γραμμικό σχέδιο
10,00 € 16,96 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή