Βιβλία πωλητή
 (8)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ ΕΛΤΑ Αντικαταβολή Χέρι με χέρι ACS ΕΛΤΑ Courier ACS Αντικαταβολή ΕΛΤΑ Courier Αντικαταβολή Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς
Περιοχή:
Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή
10,00 € 35,50 €
Κατάσταση:
Καλή
Μερικές υπογραμμίσεις στην αρχή του βιβλίου --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Τοπογραφικοί Υπολογισμοί και Συνορθώσεις Δικτύων
Τοπογραφικοί Υπολογισμοί και Συνορθώσεις Δικτύων
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Πλυθυσμιακή- Δημογραφική ανάλυση του χώρου
Πλυθυσμιακή- Δημογραφική ανάλυση του χώρου
15,00 € 20,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Σχεδίαση με Η/Υ
Σχεδίαση με Η/Υ
5,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Λίγες υπογραμμίσεις στην αρχή του βιβλίου --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων
Μέθοδοι και εφαρμογές συνόρθωσης παρατηρήσεων
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Σχεδιασμός των Μεταφορών και Κυκλοφοριακή Τεχνική Τόμος 1
Σχεδιασμός των Μεταφορών και Κυκλοφοριακή Τεχνική Τόμος 1
7,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Μερικές υπογραμμίσεις μέχρι την μέση του βιβλίου --- Οι σελίδες μπορεί να έχουν περιορισμένες σημειώσεις και highlight. Ίσως έχει ετικέτα από βιβλιοθήκη.
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
18,00 € 35,61 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Το εξώφυλλο είναι άθικτο, χωρίς γρατζουνιές ή τσακίσματα. Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Έχει λίγες υπογραμμίσεις στην αρχή του βιβλίου --- Οι σελίδες είναι άθικτες και δεν έχουν σημάδια από σημειώσεις.