Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Εισαγωγή στη μικροβιολογία
Εισαγωγή στη μικροβιολογία
120,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασική και κλινική φαρμακολογία
Βασική και κλινική φαρμακολογία
140,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ορθοπαιδική και τραυματολογία του μυοσκελετικού συστήματος
Ορθοπαιδική και τραυματολογία του μυοσκελετικού συστήματος
90,00 € 176,49 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δερματολογική ογκολογία
Δερματολογική ογκολογία
150,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νευρολογία
Νευρολογία
120,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαφορική διαγνωστική στην εσωτερική παθολογία
Διαφορική διαγνωστική στην εσωτερική παθολογία
60,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διαφορική διαγνωστική στην εσωτερική παθολογία
Διαφορική διαγνωστική στην εσωτερική παθολογία
60,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βιοχημεία
Βιοχημεία
280,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εντατική θεραπεία
Εντατική θεραπεία
70,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εντατική θεραπεία
Εντατική θεραπεία
70,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εντατική θεραπεία
Εντατική θεραπεία
70,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο