Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Σταυρουπολη, Κεντρική Μακεδονία
Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες
Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες
23,00 € 25,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οδοποιία
Οδοποιία
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία χαρτογραφίας
Στοιχεία χαρτογραφίας
12,00 € 29,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη
Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη
23,00 € 36,46 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην πληροφορική
Εισαγωγή στην πληροφορική
50,00 € 65,10 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Απειροστικός λογισμός
Απειροστικός λογισμός
40,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Κτηματολόγιο 2020
Κτηματολόγιο 2020
40,00 € 45,79 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνικό Σχέδιο με AutoCAD
Τεχνικό Σχέδιο με AutoCAD
30,00 € 33,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
16,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αστικοί μετασχηματισμοί και πολεοδομικές εφαρμογές
Αστικοί μετασχηματισμοί και πολεοδομικές εφαρμογές
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένη τοπογραφία - τόμος Α
Εφαρμοσμένη τοπογραφία - τόμος Α
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο