Βιβλία πωλητή
 (3)

Παράδοση:
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς
Περιοχή:
Αμπελοκηποι, Κεντρική Μακεδονία
Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο, 4η Έκδοση
Η Ερευνητική Μεθοδολογία στον Πραγματικό Κόσμο, 4η Έκδοση
30,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Management
Management
15,00 € 21,94 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση και έλεγχος ποιότητας
Διοίκηση και έλεγχος ποιότητας
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γραμμικός προγραμματισμός
Γραμμικός προγραμματισμός
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακή σχεδίαση
Ψηφιακή σχεδίαση
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Microsoft Visual Basic 2005
Microsoft Visual Basic 2005
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση
Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση
15,00 € 17,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
12,00 € 21,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γραμμικός προγραμματισμός
Γραμμικός προγραμματισμός
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην Java
Εισαγωγή στην Java
15,00 € 47,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Servlets και σελίδες διακομιστή Java
Servlets και σελίδες διακομιστή Java
15,00 € 39,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία λογισμικού
Τεχνολογία λογισμικού
15,00 € 28,01 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα διαχείρησης βάσεων δεδομένων II
Συστήματα διαχείρησης βάσεων δεδομένων II
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία πολυμέσων
Τεχνολογία πολυμέσων
15,00 € 37,26 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γραφικά
Γραφικά
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιγραφική στατιστική
Περιγραφική στατιστική
15,00 € 41,59 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οργάνωση και αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών
15,00 € 39,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δικτύωση Υπολογιστών
Δικτύωση Υπολογιστών
19,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή
Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή
15,00 € 16,13 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μια υπολογιστική εισαγωγή στη θεωρία αριθμών και την άλγεβρα
Μια υπολογιστική εισαγωγή στη θεωρία αριθμών και την άλγεβρα
15,00 € 28,01 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η τέχνη και επιστήμη της C
Η τέχνη και επιστήμη της C
15,00 € 39,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αλγόριθμοι σε Java
Αλγόριθμοι σε Java
15,00 € 41,61 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιγραφική στατιστική
Περιγραφική στατιστική
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο