Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Ζωγράφου, Αττική
Ηλεκτρικά κυκλώματα
Ηλεκτρικά κυκλώματα
5,00 € 34,21 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Διαφορικές Εξισώσεις
Διαφορικές Εξισώσεις
8,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ηλεκτρικά κυκλώματα
Ηλεκτρικά κυκλώματα
11,00 € 43,57 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Συναρτήσεις Πολλαπλών Μεταβλητών
Συναρτήσεις Πολλαπλών Μεταβλητών
5,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Διαφορικός & ολοκληρωτικός λογισμός
Διαφορικός & ολοκληρωτικός λογισμός
5,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Φυσική
Φυσική
12,00 € 36,43 €
Κατάσταση:
Καλή
Ηλεκτρομαγνητισμός και μετάδοση Η/Μ κυμάτων
Ηλεκτρομαγνητισμός και μετάδοση Η/Μ κυμάτων
15,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Αφρική
Αφρική
10,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στον δομημένο προγραμματισμό και η γλώσσα προγραμματισμού Pascal
Εισαγωγή στον δομημένο προγραμματισμό και η γλώσσα προγραμματισμού Pascal
5,00 € 24,88 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Διαχείριση έργων
Διαχείριση έργων
18,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
English for Electronics and Telecommunications
English for Electronics and Telecommunications
4,00 € 25,87 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εισαγωγή στους μικροεπεξεργαστες
Εισαγωγή στους μικροεπεξεργαστες
12,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET
13,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και υλικών
Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και υλικών
15,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα
Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα
30,00 € 98,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ψηφιακή σχεδίαση
Ψηφιακή σχεδίαση
9,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα
Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα
12,00 € 50,00 €
Κατάσταση:
Αποδεκτή
Δικτύωση υπολογιστών
Δικτύωση υπολογιστών
19,00 € 64,69 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Αρχιτεκτονική, οργάνωση και προγραμματισμός μικροϋπολογιστών
Αρχιτεκτονική, οργάνωση και προγραμματισμός μικροϋπολογιστών
19,00 € 43,12 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα
Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα
10,00 €
Κατάσταση:
Καλή
Εφαρμοσμένη ακουστική
Εφαρμοσμένη ακουστική
20,00 € 53,75 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Προγραμματίζοντας τον μικροελεγκτή AVR
Προγραμματίζοντας τον μικροελεγκτή AVR
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δικτύωση υπολογιστών
Δικτύωση υπολογιστών
25,00 € 64,69 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο