Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι Όροι παράδοσης
Πληρωμή:
Εθνική Τράπεζα Eurobank PayPal
Περιοχή:
Πειραιάς, Αττική
Πρόσκληση στα μαθηματικά
Πρόσκληση στα μαθηματικά
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στο Management
Εισαγωγή στο Management
35,00 € 111,25 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην πληροφορική
Εισαγωγή στην πληροφορική
20,00 € 57,58 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μικροοικονομική
Μικροοικονομική
25,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ψηφιακές επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ψηφιακές επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό εμπόριο
22,00 € 46,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στον τουρισμό
Εισαγωγή στον τουρισμό
8,00 € 23,37 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Microsoft Visual Basic 2008
Microsoft Visual Basic 2008
10,00 € 36,38 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
14,90 € 28,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ξενοδοχειακή Ψυχαγωγία & Άθληση
Ξενοδοχειακή Ψυχαγωγία & Άθληση
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Επικοινωνιακή πολιτική στο δημόσιο τομέα τουρισμού
Επικοινωνιακή πολιτική στο δημόσιο τομέα τουρισμού
15,00 € 36,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
26,00 € 36,46 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική λογιστική
Γενική λογιστική
25,00 € 49,97 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ναυτιλία
Ναυτιλία
10,00 € 16,23 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε περιβάλλον Visual Basic.NET
13,00 € 18,66 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές οικονομικής
Αρχές οικονομικής
20,00 € 39,71 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θαλάσσιος τουρισμός
Θαλάσσιος τουρισμός
10,00 € 15,90 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε
Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε
15,00 € 29,27 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών
10,00 € 22,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Η τεχνική της συγγραφής εργασίας στον τουρισμό
Η τεχνική της συγγραφής εργασίας στον τουρισμό
6,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εργασιακές Σχέσεις
Εργασιακές Σχέσεις
14,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Διοίκηση Τμημάτων Υποδοχής και Ορόφων
Διοίκηση Τμημάτων Υποδοχής και Ορόφων
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οι πελάτες που μετράνε
Οι πελάτες που μετράνε
10,00 € 19,51 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευρωπαϊκή Ένωση και τουρισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση και τουρισμός
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μαθηματικα διοικητικων και οικονομικων επιστημων
Μαθηματικα διοικητικων και οικονομικων επιστημων
25,00 € 40,50 €
Κατάσταση:
Καλή