Βιβλία πωλητή

Παράδοση:
Ταχυδρομείο Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Περιοχή:
Τρίπολη, Πελοπόννησος
Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης
Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης
18,00 € 21,63 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στις επιστήμες της παιδαγωγικής
Εισαγωγή στις επιστήμες της παιδαγωγικής
25,00 € 31,83 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
Ποσοτική ανάλυση για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων
15,00 € 31,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάλυση μητρώων για επιστήμονες και μηχανικούς
Ανάλυση μητρώων για επιστήμονες και μηχανικούς
10,00 € 16,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα
60,00 € 93,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο