Βιβλία πωλητή
 (1)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Eurobank
Περιοχή:
Κατερίνη, Κεντρική Μακεδονία
Αστικοί μετασχηματισμοί και πολεοδομικές εφαρμογές
Αστικοί μετασχηματισμοί και πολεοδομικές εφαρμογές
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
23,00 € 77,63 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πολεοδομικός σχεδιασμός
Πολεοδομικός σχεδιασμός
18,00 € 67,84 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στατιστική
Στατιστική
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αυτοματοποίηση στην τοπική αυτοδιοίκηση
Αυτοματοποίηση στην τοπική αυτοδιοίκηση
13,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Στοιχεία τοπογραφίας
Στοιχεία τοπογραφίας
15,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη
Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη
22,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεσκόπησης
Αρχές και εφαρμογές δορυφορικής τηλεσκόπησης
30,00 € 53,88 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη
Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη
20,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Θεωρίες περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης
Θεωρίες περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης
10,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
Εισαγωγή στη φωτογραμμετρία
10,00 € 26,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τηλεπισκόπηση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας
Τηλεπισκόπηση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας
12,00 € 40,57 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Λογισμός συναρτήσεων μια μεταβλητής με στοιχεία διανυσματικής και γραμμικής άλγεβρας
Λογισμός συναρτήσεων μια μεταβλητής με στοιχεία διανυσματικής και γραμμικής άλγεβρας
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
22,00 € 68,68 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
14,00 € 26,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών
Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών
15,00 € 89,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου
Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου
13,00 € 19,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εισαγωγή στους αλγόριθμους
Εισαγωγή στους αλγόριθμους
12,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικολογία, οικοσυστήματα και προστασία του περιβάλλοντος 3η Έκδοση
Οικολογία, οικοσυστήματα και προστασία του περιβάλλοντος 3η Έκδοση
14,99 € 21,20 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
GPS και γεωδαιτικές εφαρμογές
25,50 € 35,62 €
Κατάσταση:
Καλή