Βιβλία πωλητή
 (7)

Παράδοση:
ΕΛΤΑ Χέρι με χέρι
Πληρωμή:
Τράπεζα Πειραιώς PayPal
Περιοχή:
Ηράκλειο, Αττική
Εισαγωγή στις διεργασίες καθαρισμού, νερού και λυμάτων
Εισαγωγή στις διεργασίες καθαρισμού, νερού και λυμάτων
19,00 € 31,79 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτων
Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτων
12,00 € 24,55 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Υδρογεωλογία περιβάλλοντος. Υπόγεια νερά και περιβάλλον
Υδρογεωλογία περιβάλλοντος. Υπόγεια νερά και περιβάλλον
24,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Φυσική περιβάλλοντος
Φυσική περιβάλλοντος
14,00 € 24,65 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιβάλλον και κοινωνία
Περιβάλλον και κοινωνία
8,00 € 15,15 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γενική χημεία
Γενική χημεία
68,50 € 99,40 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος
Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος
29,00 € 57,58 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ευρωπαϊκά νησιά και πολιτική συνοχή
Ευρωπαϊκά νησιά και πολιτική συνοχή
6,00 € 14,34 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Περιβαλλοντική κοινωνιολογία
Περιβαλλοντική κοινωνιολογία
5,00 € 16,03 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Μοντέλα Αποφάσεων Πολιτικής σε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα
Μοντέλα Αποφάσεων Πολιτικής σε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα
11,00 € 23,85 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;
Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;
17,20 € 21,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό λεξικό
Αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό λεξικό
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εφαρμοσμένη στατιστική
Εφαρμοσμένη στατιστική
11,50 € 31,16 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωγραφία της υπαίθρου
Γεωγραφία της υπαίθρου
14,50 € 27,87 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βασικές αρχές αναλυτικής χημείας
Βασικές αρχές αναλυτικής χημείας
38,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄ λυκείου
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ΄ λυκείου
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
17,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Γεωχωροπληροφορική τοπογραφία
Γεωχωροπληροφορική τοπογραφία
54,00 € 70,22 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Τεχνολογία υδατικών πόρων
Τεχνολογία υδατικών πόρων
27,50 € 36,01 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικολογία
Οικολογία
12,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ποσοτικές οικολογικές μέθοδοι
Ποσοτικές οικολογικές μέθοδοι
19,00 € 24,50 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βιολογία της διατήρησης
Βιολογία της διατήρησης
29,00 € 41,25 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οι ασφαλείς πόλεις
Οι ασφαλείς πόλεις
12,00 € 17,81 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Πηγές ενέργειας
Πηγές ενέργειας
6,00 € 21,98 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Δίκαιο του περιβάλλοντος
Δίκαιο του περιβάλλοντος
11,50 € 28,48 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών με ArcGIS 10 & CD
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών με ArcGIS 10 & CD
14,00 € 28,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Βιοποικιλότητα
Βιοποικιλότητα
7,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
8,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Παιδαγωγική Ψυχολογία
26,00 € 42,75 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας
Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας
19,00 € 32,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Χωρική και Τοπική Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία, Μέθοδοι, Πολιτικές
Χωρική και Τοπική Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία, Μέθοδοι, Πολιτικές
14,00 € 25,60 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ατμοσφαιρική ρύπανση
35,00 € 56,25 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Εξελικτική οικολογία
Εξελικτική οικολογία
14,00 € 27,99 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
ECDL 7 σε 1
ECDL 7 σε 1
5,00 €
Κατάσταση:
Πολύ καλή
Ανθρωπογεωγραφία
Ανθρωπογεωγραφία
12,00 € 41,80 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο
Οικολογία
Οικολογία
18,00 €
Κατάσταση:
Σαν καινούριο