Βάρος βιβλίου
Καταχωρίζοντας τώρα το βάρος, θα αυξήσεις τις πωλήσεις σου! Διάβασε περισσότερα.
Νέα αγγελία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Χρήστος Ι. Καζαντζής, Ιωάννης Ν. Σώρρος